Beboer krever tiltak ved Brandbu barneskole: «Parkeringen brukes som rånebane»

Støy- og eksosbelastning fra trafikken til og fra skolen er svært ubehagelig.