Beboere bekymret over omorganisering innen psykisk helse: – Virker som første skritt til avvikling av tilbudet

Beboerne er bekymret over endringer i bemanningen i Tomtervegen omsorgsboliger i Lunner sentrum. – Vi håper politikerne reverserer de planlagte reduksjonene, sier beboer Tor Magne Anton Aaseth på vegne av flere.