Ferske befolkningstall: Hadeland vokser

Av

Alle tre kommunene på Hadeland vokser i folketall, slik 208 gjorde i første halvår. I 201 kommuner gikk folketallet ned.

DEL

Befolkningsøkningen skjedde i allerede folkerike kommuner, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I kommunene hvor folketallet økte, bodde det i gjennomsnitt 20.300 personer ved utgangen av juni, mens det i kommunene med nedgang bodde gjennomsnittlig 5200 personer. Nedgangen fordeler seg på fem fylker – de tre nordligste, samt Oppland og Sogn og Fjordane.

I andre kvartal er det registrert 10.600 innvandringer, det laveste tallet for noe kvartal siden 2006. Likevel ble det registrert en positiv nettoinnvandring, altså flere innvandringer enn utvandringer, i alle fylker.

Slik er utviklingen på Hadeland

Alle kommunene på Hadeland har økt noe i antall innbyggere i løpet av andre kvartal.

Gran økte med 21 innbyggere, og teller ved utgangen av andre kvartal 13.654. 156 personer flyttet inn til Gran, mens 138 flyttet ut. 36 barn ble født i løpet av kvartalet, mens 33 personer døde.

Lunner økte med 11 innbyggere, og holder dermed stand på over 9000 innbyggere: 9057 ved utgangen av kvartalet. 115 personer flyttet inn, 111 flyttet ut. 16 barn kom til verden, mens ni personer døde.

Jevnaker er den eneste kommunen med såkalt fødselsunderskudd; det vil si at det ble født færre nye verdensborgere enn antallet personer som døde. Underskuddet er på fem, etter at ti barn ble født, og 15 personer døde. 101 personer flyttet til Jevnaker, mens 88 flyttet ut. Folkeveksten blir dermed på åtte. Jevnaker hadde ved utgangen av kvartalet 6860 innbyggere.

LES OGSÅ: Her er Norges største vekstkommuner: Jevnaker er på topplisten

LES OGSÅ:

Færre fødsler

I andre kvartal ble det født 14.200 barn, det vi si 2,67 per 1.000 innbygger. Justert for sesongvariasjoner er dette mer enn i første kvartal, men sammenlignet med andre kvartal i tidligere år, er trenden tydelig nedadgående.

Flest ble født i Oslo, mens færrest barn ble født i Hedmark sammenlignet med folketallet. I Oslo ble det født 3,63 barn og i Hedmark ble det født 2,07 barn per 1000 innbygger.

Artikkeltags