Vi har fått en ny rød/grønn regjering.

Det har vi hatt før også. Jeg ser at finansminister Slagsvold Vedum fra Senterpartiet ser det som viktig å redusere avgiften på biodiesel for å kunne realisere det «grønne skiftet» innen tungtransporten.

For 10 til 15 år siden var Hadelandregionen den ledende regionen i Norge innen utvikling av den fornybare sektor. Da het temaet bioenergi. Slogan som det «grønne skiftet» var ikke oppfunnet enda. Anført av Energigården med en utrettelig Erik Eid Hohle i spissen ble vår region utviklet til Norges ledende innen fornybar sektor.

Med grunnlag i den kompetanse som ble utviklet på Energigården ble biodieselselskapet Habiol AS etablert. Målet var å bygge den første Norske biodieselfabrikk.

Vi skjønte raskt at det ville ikke Habiol klare alene så vi «dro på tur» for å få med oss miljøer som både hadde kapital og produksjonskunnskap. Det skulle vise seg at ideen fra Hadeland ble tatt godt imot. Sterke miljøer/ personer som Borregaard, Kistefos, Ingvar Kamprad og mange, mange flere meldte at de ønsket å delta i realisering av produksjon av Norsk Biodiesel. Uniol AS ble etablert og Habiol AS fikk en relevant eierandel.

Grunnlaget for vår markedsanalyse var blant annet at Biodiesel var avgiftsfri. Vi stolte på at rammebetingelsene ville vedvare. Det skulle vise seg at der tok vi feil. Selv om at jeg har et brev i arkivet fra den rød/grønne finansministeren om at de ikke hadde noen plan om å legge avgift på biodiesel.

Vi kunne klare oss med en produksjonsteknologi med kun Rapsolje som råvare. Men vi tenkte lengre fram i tid og satset heller på en såkalt «Multi Feed stock» teknologi hvor andre råvarer enn rapsolje kunne brukes.

De som meldte at de ønsket å delta stilte med 200 millioner i privat kapital og en bank i Østerrike med lån på 150 millioner. Og vi var i gang.

Lang historie kort. I juni 2009 åpnet Europas mest avanserte biodieselfabrikk i Fredrikstad, men «født på Hadeland».

Vi åpnet biodieselstasjoner på Jevnaker og Jaren, kommunalt eide biler blant annet i hjemmetjenesten gikk på biodiesel og vi begynte å regne på hvor mye CO2reduksjonen var. Akkurat slik man driver med i dag.

Etter to måneders drift slo lynet ned fra klar himmel, Den rødgrønne Regjeringen ville legge avgift på Biodiesel. Beina ble slått vekk under oss og et «helvetes spetakkel» begynte. Jeg har ikke tall på alle turer som vi tok til Stortinget for å omgjort avgiften.

Hadelands to rød/grønne stortingsrepresentanter sviktet.

Epilog: Uniol AS måtte søke konkursbeskyttelse og utallige møter ble holdt, til ingen nytte. Uniol gikk konkurs. 350 millioner av privat kapital forsvant som dugg for solen. Habiol AS ble nedlagt og Bioenergiregion Hadeland er det ingen som har hørt noe om de siste 5–10 åra.

De tunge investorer som ble med i starten har i ettertid sagt til meg. Ikke engang til vil jeg investere i den fornybare sektor. Til det er politikernes forutsigbarhet om rammebetingelser ikke til å stole på.

Nå sier altså de rød/grønne at avgiften på biodiesel må reduseres ...