Gran historielag skal på frigjøringsdagen 8. mai i år, tradisjonen tro, bekranse krigsgraver rundt omkring i kommunen. Laget skal bekranse krigsgraver ved Tingelstad kirke, Ål kirke og Grymyr kirke. Videre er det bekransning på Granavollen. Bekransningen foregår i år som i fjor sammen med FN-veteraner fra distriktet. Vi ønsker alle velkommen til bekransningene. Ved Sørum kirke Bjoneroa skole for bekransningen.

Senere på dagen vil kirkeringen ved Næs kirke ha et arrangement der.