Gå til sidens hovedinnhold

Beliggenhet, kostnader og gjenbruk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I forbindelse med innbyggerinitiativet om utredning av nytt sjukehjem på Skjervum sier både ordføreren og varaordføreren at beliggenheten ikke har noe med kostnader å gjøre. Det er nok feil.

Kommunen har punget ut 40 millioner til tomt på Sagatangen. Tomtene kan selges, antakelig med fortjeneste, hvis vi i stedet bygger nytt på Skjervum, der kommunen eier 30 mål som er avsatt til sjukehjem og boliger. Dette arealet er ubebygd i dag.

LES OGSÅ: Frykter for lite penger til skolene: – Det handler ikke om hvor man bygger sykehjem

I den vedtatte investeringsplanen ligger det dessuten at det må bygges erstatninger for Solgløtt og Avlastningsenheten. Disse to enhetene ligger på Skjervum og kan vanskelig betjenes når sjukehjemmet flytter til et helt annet sted. Kostnaden for å bygge erstatninger er beregnet til 55 millioner. På spørsmål fra meg i kommunestyret svarte ordføreren at man ikke hadde funnet tomter til disse erstatningsboligene ennå. At kommunen skal bygge to nye enheter på et foreløpig ukjent sted til en foreløpig anslått kostnad, og at disse bygningene skal stå ferdige samtidig med sjukehjemmet, er altså bare en vakker drøm.

Les også

Rådmannen om utfordrende bo- og arbeidsforhold på Skjervum: – Dette er sjokkerende å høre

Prosjektet på Sagatangen drives til dels fram av en forventning om at Sykehuset Innlandet skal etablere et utvidet «lokalmedisinsk senter» med sjukehusfunksjoner og sengeplasser i tilknytning til sjukehjemmet. Ingen har forklart hvor eller hvordan dette tilbygget skal få plass på Sagatangen. På Skjervum har kommunen 30 ubebygde mål med plass til sjukehjem og alle tenkelige påbygg.

Det gamle sjukehjemmet kan rehabiliteres til omsorgsboliger hvis det blir bygd et nytt sjukehjem i nærheten. Sagatangen-prosjektet forutsetter at det bygges nye omsorgsboliger ett eller annet sted.

Les også

Foreldregruppe vil ha Skjervum-utredning opp til politisk behandling: – Vi mener alvor på vegne av våre barn

Hensyn til klima, til miljø og til økonomi peker alle i én retning: Rehabilitering og gjenbruk er langt å foretrekke framfor stadig å rive og bygge nytt. Derfor bør kommunestyret si ja til innbyggerinitiativet, som krever ny utredning der alle faktorer regnes med. Da kan vi kanskje oppnå at kommunen får råd til å rehabilitere skolene også. Det trengs.

Les også

Innbyggerforslag

Kommentarer til denne saken