Bemanningsendringene i Tomtervegen : – Vi protesterer fortsatt og ber om en vurdering av lovligheten

Lunner kommune endrer tjenestetilbudet ved omsorgsboligene i Tomtervegen. Åtte av beboerne har klaget på endringene, til Fylkesmannen i Oslo og Viken.