Gå til sidens hovedinnhold

Besøk av stortingsrepresentanter

Ditt Hadeland

Sylvi Listhaug var på rundtur i Innlandet forrige fredag og lørdag og Gran FrP var så heldige å få vise henne den nye elfergen som monteres i Røykenvik. Hun ble informert om utfordringene med moms av enhetsleder for Randsfjordfergen i fylket, men at vi ser fram mot å få en ny ferge på fjorden. Vi mener at ferger knytter det offentlige veinettet sammen på en naturlig måte. Fergene på riks- og fylkesveinettet er dermed et offentlig ansvar, mens private fergeselskaper bør stå for selve driften. Det er derfor naturlig at bruk av ferge skal være kostnadsfritt der hvor fergen er en del av riks- og fylkesveinettet.

I investeringssammenheng bør kaianlegg for fergeforbindelser i større grad ses i sammenheng med veinettet for øvrig.

Vi gleder oss også til at Carl I. Hagen kommer til torget i Gran på fredag 27. august og holder appell. Han kommer også muligens til torget i Brandbu under Bondens dag. Vi håper mange innbyggere kommer for å snakke med ham disse dagene. Bilder fra arrangementene kommer senere.

Gran FrP ønsker å få snakke med mange innbyggere i Gran slik at vi får vite hva som opptar flest mulig og som vi skal jobbe videre med.

Kommentarer til denne saken