Det er tre år siden bildene av den døde hvalen på Sotra med magen full av plast fylte nyhetene. Hvalen ble et symbol på lidelsene skapt av den enorme plastforurensninga i havet. Det kan virke som et uoverkommelig problem å rydde opp all plasten og søpla som fyller havene og naturen, og å begrense forsøpling i framtida.

Å se en havhest dø er ei faktabasert, lettlest bok som handler om plasten som omgir oss. Guri Sogn Andersen gir oss ei balansert framstilling av temaet, og skriver om plast på godt og vondt. Plast har mange bruksområder, og plast i ulike former er ekstremt formbart og fleksibelt. Men plastens unike egenskaper fører til at vi forbruker enorme mengder. Å kutte ut all bruk av plast er uhensiktsmessig og urealistisk mener forfatteren, men vi må finne måter å begrense plastforbruket på. Vi trenger større oppmerksomhet rundt plastforbruk. Både på hva jeg på individnivå kan gjøre, og hvordan det kan løses på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Andersen skriver at det fortsatt er mye vi ikke vet om omfanget av plastforurensninga og alle skadevirkninger. Det er dokumentert skadelige effekter av mikroplast på organismenivå, men vi vet foreløpig lite hva som skjer i økosystemene når de utsettes for mer og mer plast. Men vi må forholde oss til føre-var-prinsippet. Mangel på kunnskap skal ikke brukes som begrunnelse for ikke å gjennomføre tiltak. Plastforurensning er skadelig og må begrenses.

Guri Sogn Andersen er marinbiolog og jobber som forsker ved Norsk institutt for vannforskning. Hun er en dyktig formidler og presenterer et sammensatt og komplisert tema på en lettfattelig måte. Boka er på 99 sider og litt over 8 sider av de er viet kildehenvisninger. Her er det muligheter for dykke dypere ned i faktagrunnlaget hun baserer seg på. Boka avsluttes med konkrete råd og tips til hva du kan gjøre i hverdagen for å begrense plastforbruket, og hvordan du kan bidra til å begrense forsøpling.

Etter å ha lest boka føler jeg meg en god del klokere og har fått tips til konkrete ting jeg kan gjøre i hverdagen for å begrense plastbruk og forsøpling. Her er noen tips til hva du kan gjøre på Jevnaker hvis du ønsker å bidra:

Rydd søppel: Meld deg hos Jevnaker frivilligsentral å bli med i miljøpatruljen.

Gjenbruk: 27. februar kan du lære å forvandle sykkelslanger til smykker på biblioteket.

Bytt: 28. mars arrangerer frivilligsentralen og biblioteket klesbyttedag.