Tor Åge Bringsværd, født i Skien i 1939, er en svært produktiv forfatter med romaner, fabelprosa/science fiction og barnebøker. En allsidig forfatter som har samarbeidet i mange år med Jon Bing, Thore Hansen og Anne Holt.
Kjente billedkunstnere illustrerte de 13 bøkene om «Vår gamle Gudelære».

Disse bøkene ble brukt mye i skolen tidligere. Science fictionbøkene ble skrevet i samarbeid med Jon Bing, for eksempel «Nazar 1-5.
Anne Holt er hans partner i billedbøkene om «Karsten og Petra». Thore Hansen har illustrert de populære billedbøkene om «Ruffen». Den første kom i 1973 og den foreløpig siste Ruffenboka kom i 2019.

Tor Åge Bringsværd har et rikt forfatterskap bak seg, og han fortsetter å skrive.

Han har vært en del av mitt formidlingsarbeid som bibliotekar fra 1975, men det var først med boka «Mens jeg har dere her eller om det å bli gammel» fra 2019 at jeg virkelig fikk øynene opp for ham.

Han har skrevet en liten reflekterende dagbok om å eldes. Det er en humoristisk og selvutleverende bok om alderdommens fysiske og følelsesmessige plager og forandringer. Det er en ærlig og utleverende bok, som mange kan trekke gjenkjennende på smilebåndet av.
Beskrivelsen av hvor lett det er å gå opp i et badekar og hvor vanskelig det kan være å komme ut
er festlig.

Hans favorittmusikk, fotballag, klessmak og yndlingsmat sier mye om tiden han har levd i. Det er vel sånn for alle generasjoner. Man lever mer intenst og ting gjør mer inntrykk og former oss i ungdommen. Dette preger oss resten av livet. Selv om ny kunnskap og erfaring kommer med årene, så bærer vi med oss de tidlige inntrykkene, som grunnlag for vår oppfatning av senere erfaring.

Derfor sier så mange eldre at allting var bedre før. Tryggheten i det kjente har vi, og all ny erfaring testes opp mot dette. Vår tids stadig forandring er derfor ment for de yngre. Hver generasjon sin tid, tenker jeg. I pensjonisttilværelsen skal jeg nå ikke tenke nytteverdi, men glede over bøker jeg skal lese. Jeg kan heretter si som Bringsværd: «Det der får ungdommen ta seg av»