Romanen «Tyll» av Daniel Kehlmann tar leseren 400 år tilbake i tid, på en reise ut i Europa preget av «den store europeiske krig». Reiselederen er narren Tyll.

Trettiårskrigen ruller over landskapet i følge med pest og sult. Her reiser gjøgleren Tyll Ulenspiegel og det lille følget hans. Han er narren, som i kraft av sin rolle kan tulle like godt med kirkens menn og fyrster, som bønder og løsarbeidere. Han kan forføre menneskemengder med skuespill og halsbrekkende akrobatikk, han kan narre folk til å gjøre ganske dumme ting, og han kan rokke ved deres sannheter.

Tyll Ulenspiegel er en kjent karakter i skjemtefortellinger fra 1300-tallet og framover. Den tyske forfatteren Daniel Kehlmann har gjort karakteren til romanens røde tråd. Tyll er ikke alltid i fokus, men han dukker opp overalt i romanens fortellinger.
Romanen åpner med at en landsby forteller hvordan Tyll forfører den. Så føres leseren tilbake til Tylls barndom. Den får en brå slutt da faren henges, anklaget for hekseri. Tyll velger å rømme sammen med nabojenta Nele. Sammen oppsøker de livet som reisende gjøglere. Derfra ledes leserne inn i fortellinger med både fiktive og historiske personer, som eksempelvis vinterdronningen (Elisabeth av Böhmen), svenskekongen Gustav 2. Adolf og jesuitten Athanasius Kircher. Sistnevnte krysser Tylls veger to ganger i romanen. Under forhøret av Tylls far som fører ham til galgen, og mange år senere under jakten på Nordens siste drage! Kircher forklarer for en annen av datidens vitenskapsmenn hva han vil med dragen; lage en kur mot pesten. Handlingen i romanen har altså ikke et lineært forløp, men kapitlene til sammen spenner over et tidsforløp der vi følger flere personer, fra krigens begynnelse til slutt.
Romanen er et oppkomme av perspektiver på vitenskap, makt, avmakt og menneskesyn på et gitt tidspunkt i vår historie, men framfor alt inviterer den til en oppfriskende luftetur ut av hverdagen.

Daniel Kehlmann (45) er en tysk samtidsforfatter med internasjonal suksess. Hans mest kjente bok er «Oppmålingen av verden» utgitt i 2005. «Tyll» oversatt fra tysk av Sverre Dahl. Utgitt på norsk i 2018. 381 sider.