Om latsabber og røde sjefer

Omgitt av dårlige sjefer av Thomas Erikson (Gyldendal, 2019)

Omgitt av dårlige sjefer av Thomas Erikson (Gyldendal, 2019) Foto:

Av
DEL

Bibliotekaren anbefalerSommerferien er over og en del av oss returnerer til jobben- og sjefen. Mer eller mindre motiverte.

Svenske Thomas Erikson har bakgrunn som foreleser, kommunikator og lederutvikler. Hans ferske bok fra i år, «Omgitt av dårlige sjefer» gir tips til ansatte om sjefen. Boken er todelt. Første del omhandler hvordan du som ansatt kan takle og forstå sjefen bedre, alt etter dennes «farge». «Omgitt av latsabber» er artig nok tittel på siste del av boken, nå med sjefene som målgruppe. «Å fordype seg i denne delen er som å åpne en dør du aldri vil kunne lukke igjen», hevder forfatteren.

Erikson tar (som i sine tidligere bøker) utgangspunkt i en modell med fire grunnfarger for ulike atferdstyper. Kombinasjoner av introvert eller ekstrovert atferd blandet med saksorientert eller relasjonsorientert atferd utgjør de fire forskjellige fargene. Grovt forenklet er rødt den handlingsorienterte, grønn den stabile, den samhandlende er gul og blå den analytiske. Men som forfatteren nevner, det er sjelden noen har bare én farge. 5 % av befolkningen har én dominerende farge, de fleste (80 %) har kombinasjon av to farger mens resten kan ha tre farger i ulike kombinasjoner.

Jeg synes boken og modellen er interessant. Forfatteren er opptatt av godt lederskap og kommunikasjonsprosessen. I del to er de ansattes drivkraft et nøkkelord og tankekors. Erikson gjør det levende med flere eksempler fra arbeidslivet, og utleverer også seg selv ganske nådeløst. For eksempel da han 25 år etter sin første lederjobb instinktivt dukker inn bak en stolpe når en tidligere ansatt fra den tida spaserer forbi. Det sier sitt. Forfatteren presenterer sin egen kommunikasjonsprofil gjennom de fire fargene og forteller om forfattergjerningen som ga tilbake motivasjon og trivsel på jobben. Det han kaller den estetiske drivkraften.

I Sverige er Erikson omstridt. Han ble i 2018 kåret til «Årets förvillare» (Årets villeder) av foreningen Vetenskap och Folkbildning, og ble beskyldt for ren pseudovitenskap og grove psykologiske forenklinger.

Erikson har tidligere utgitt 2 bestselgere; «Omgitt av idioter» og «Omgitt av psykopater». Om jeg er «omgitt» av en dårlig sjef på min arbeidsplass? Slettes ikke, snarere tvert imot. Sjefen min har flere gode farger i seg.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags