I forbindelse med kommunens 2023- budsjett er det forslag om å legge ned biblioteket i Brandbu. Jeg ble veldig, veldig skuffet da jeg leste det!

Et bibliotek hører til i et sentrum av et tettsted. Det må ligge i sentrum. Da kan folk i alle aldrer gå til biblioteket og bruke biblioteket mye. Det er et samlingssted både for unge og eldre. Her lånes bøker, leses aviser, gjøres lekser, spilles spill og en møter venner. Brandbu er et lite tettsted. Her bor en del voksne mennesker, minoritetsgrupper og barn. Her er det lett å gå til biblioteket.

LES OGSÅ: Nei til nedleggelse av biblioteket i Brandbu!

Det er i den seinere tid satset stort på Brandbu med parkanlegg, leiligheter og flomsikring. Folk ønsker å bo sentralt. Noen bor i leiligheter og det er fint å kan bruke biblioteket som møteplass. Et bibliotek er en god medisin for folkehelsa. På Gran må de aller fleste kjøre til biblioteket, da det ikke ligger i sentrum.

Der er det også problemer med å finne parkeringsplass, noe jeg selv har erfart. Det er heller ikke alle som kjører bil. Biblioteket er en lokal, sosial møteplass.

Det er mye mer enn bøker. Denne møteplassen blir stadig viktigere (se til Oslo kommunes folkebibliotek Deichman). Selv benytter jeg biblioteket i Brandbu en god del, da jeg låner bøker.

Betjeningen er meget behjelpelig og det er fint å komme dit. Da økonomien i Gran kommune er så dårlig, foreslås at kommunen selger fra seg tomter og hus som bare står der og forfaller. Brandbu må få beholde denne viktige og fine møteplassen i sentrum, takk!