Korene på Hadeland var samlet til vintertreff med festmiddag på Bergslia