HADELAND: VG har tidligere publisert hemmeligholdte konklusjoner Statens vegvesen har gjort i forbindelse med dødsulykker på norske veger i perioden 2005-2013.
Det var 1.588 dødsulykker i perioden. Statens vegvesen mener at forhold ved vegen var medvirkende i 463 av ulykkene. Fire av disse ulykkene skjedde på Hadeland.

Får vurdert sak

Onsdag kunne VG melde at en tidligere bildrapsdømt mann i 70-årene fra Jevnaker vil få vurdert saken på ny. Mannen ble i 2009 dømt for bildrap og sonet straff, etter et fatalt sammenstøt med en motorsyklist ved Kilemoen på Ringerike i 2008.
Mannen tar saken til Gjenopptakelseskommisjonen, den første saken som når kommisjonen etter at VG avslørte de hemmelige ulykkesrapportene i Statens vegvesen.

Her kan du se VGs kart over ulykkene i hele landet.

Full frifinnelse

Den bildrapdømtes forsvarer, advokat Finn Grøstad, mener at rapporten ville ha ført til full frifinnelse av hans klient. Rapporten ble aldri lagt fram i Ringerike tingrett.
Ulykkesanalysegruppen i Statens vegvesen konkluderte med at et skilt i krysset der jevnakermannen kkjørte ut på vegen skapte en «...dødsone som er stor nok til å skjule en motorsykkel» og at dette var blant årsakene til ulykken. I følge den domfelte bilføreren kom det aldri fram i retten at dødsonen var på 150 meter.
– Dersom tingretten hadde kjent til den hemmelige ulykkesrapporten, ville sannsynligvis min klient ha blitt frifunnet eller fått mildere straff. Vegvesenet har tilbakeholdt et sentralt bevis, sier advokat Finn Grøstad til VG.

Ulykker på Hadeland

Avisen Hadeland har gjennomgått rapporten fra vegvesenet som VG har publisert.
Via kryssjekking mot eget arkiv har vi funnet tre dødsulykker på Hadeland som er omtalt i rapporten.
I januar 2012 omkom en eldre kvinne i en front mot front-kollisjon på fylkesveg 34, ved det ulykkesbelastede krysset ved renseanlegget i Brandbu.
Kvinnen var passasjer i bilen som kolliderte med en annen personbil.
I Statens vegvesens rapport omtales forholdene ved vegen som i «stor grad» medvirkende til ulykken. Årsak blir oppgitt som «Uheldig trafikkregulering». I 2012 var det 80-sone på fylkesvegen forbi ulykkesstedet. Senere er fartgrensen redusert til 70.
I november 2011 omkom en kvinne da en bil kjørte ut i Vestre Gran.
I vegvesenets rapport oppgis mangelfull/feil skilting/oppmerking som en medvirkende ulykkesårsak i «liten grad».
I juni 2006 omkom en mc-fører da han kjørte inn i et autovern i Sløvika. I rapporten beskrives «hull eller defekter» i «liten grad» som medvirkende årsak til ulykken.