Torsdag hadde formannskapet i Lunner besøk av representanter fra fylkeskommunen og kollektivselskapet Ruter som presenterte den foreløpige planen for innlemmelse av Lunner i sistnevnte sitt sone- og takstsystem.

Som følge av langvarige inngåtte avtaler med Innlandstrafikk, vil Ruter ikke overta bussrutene i Lunner og Jevnaker før trolig i andre halvdel av 2024. Når den tid kommer, ønsker Viken fylkeskommune og Ruter at Gran blir en del av samme takstsone som Lunner og Jevnaker for bussreisende.

– Det er viktig å ha med Gran som en del av denne sonen ettersom Hadeland videregående skole ligger her. Sonetilbudet vil også gjelde for andre passasjerer enn skoleelevene som tar bussen til Gran. Innlandstrafikk vil fortsette å styre busstilbudet i Gran, så dette gjelder bare reisende med Ruters busser til Gran, sa områdeleder hos Ruter, Kristoffer Westad.

I likhet med andre soner innad i Ruters nettverk, vil prisen for en enkeltbillett være 40 kroner. Siden Hadeland regnes som en sone, vil det ikke lengre koste ekstra å krysse kommunegrenser.

Men selv om Hadeland blir én sone når det gjelder buss, er saken mer komplisert når det kommer til togreisende.

Billigere togreiser for de fleste

Mens busstilbudet endres i andre halvdel av 2024, skal togtilbudet i Lunner bli en del av Ruters takst- og sonesystem allerede i juni 2023. Foruten om Stryken, som blir en egen sone, blir samtlige stoppesteder i Lunner langs Gjøvikbanen nå en egen sone kalt 4 nordvest (4NV).

– Mens Vy-billetten gjelder fra stasjon til stasjon, gjelder Ruters tilbud innenfor vårt sonenettverk og hele kollektivtilbudet i Oslo og nye Akershus. Med togbillett fra Ruter har du alltid overgang i våre områder, og de fleste togreisende i Lunner får derfor en billigere billettpris gjennom Ruter. Reisende fra eller til kommuner videre mot Gjøvik, eksempelvis Gran, vil måtte følge Vy sine billettpriser, fortalte Westad.

Siden stoppestedene blir regnet som samme sone av Ruter, vil prisene for billettilbudet til Ruter være det samme enten du tar toget fra Lunner, Roa, Grua og Harestua. Eksempelvis vil enkeltbilletten inn til Oslo sentralbanestasjon være 118 kroner - samme om du stiger på ved Lunner eller Harestua. En enkeltbillett hos Vy fra Lunner til Oslo S koster i dag 179 kroner.

Som en del av Ruters nye togtilbud, ble en mer fleksibel og økonomisk gunstig løsning presentert.

– Vi har fått en mer fleksibel arbeidshverdag som følge av årene med pandemi. Fersk statistikk over pendlerne i Lunner viser at mange har hjemmekontor enkelte dager. Vår app Reis tar høyde for at folk ikke lengre er på kontoret alle dager i uka. Man opparbeider seg også rabatt på reisemønsteret sitt. Jo flere reiser, jo større rabatt som i beste fall kan utgjøre nærmere 40 prosent, sa Westad.

I tillegg innføres grupperabatt for familier, lag og foreninger. Barn som reiser med voksne etter klokka seks, i helger eller på offisielle fridager, betaler heller ikke for billetten.

Ukependlere fra Harestua kommer dårligst ut

Samtlige billettpriser fra stoppestedene Lunner og Roa blir altså billigere etter overgangen til Ruter. Også de fleste togreiser fra Grua og Harestua får en prisnedgang. Noen få billettyper vil derimot øke i pris, som 30-dagersbilletter uten overgang fra de to sistnevnte stoppestedene.

Ordfører Tyrdal var klar på at det var mye godt ved helheten i tilbudet fra Ruter, og rådet spesielt nabokommunen Gran til å ta en ekstra titt på godene ved å skifte fylkestilhørighet. Samtidig var han også tydelig på at noen ville få det mer utfordrende.

– Ruter reis vil gjøre det billigere for de som ikke har behov for å pendle hver dag inn til Oslo i uka fra samtlige stoppesteder i Lunner. Samtidig vil pendlere fra Harestua og Grua med periodebillett, som reiser inn til hovedstaden fem dager i uka uten å ha behov for overgang, komme dårligere ut av dette.

Ettersom nåværende fylkesråd i Viken skal påbegynne en utredning om pris- og sonestruktur som skal legges fram for fylkestinget i nye Akershus, ba Tyrdal representantene i formannskapet om å lufte tankene sine rundt tilbudet høyt.

– Selv om vi ikke har noen beslutningsmyndighet i saken, ble formannskapet bedt om å gi innspill til utredningen. Det er derfor nå vi har sjansen til å påvirke, sa han.

– Brutal velkomst

Selv om utvalgsmedlemmene som tok ordet i saken var enige i at det var mye godt ved tilbudet til Ruter, uttrykte de også skuffelse over deler av det. Særlig var representantene med bosted på Harestua forståelig nok skuffet.

– Vi har lenge snakket om kollektivgodene ved å bli en del av først Viken og senere Akershus. Selv om jeg er superglad for deler av pakka, blir overgangen til Ruter en brutal velkomst for en stor porsjon av pendlerne i Lunner. Min nabo pendler fra Harestua til Nydalen, altså sone 2. Uten behov for overgang, innebærer Ruters ordning for ham en prisøkning på 38 prosent, sa Nils Erik Mossing (Ap).

Han påpekte at kostnaden mellom sonene hos Ruter er kunstig høye, samt også urimeligheten ved at Lunners innbyggere skal subsidiere for et kollektivtilbud som ennå ikke er på plass i kommunen. Mossing stilte i tillegg spørsmål vedrørende fraværet av en overgangsløsning.

– Greit nok at Norge er et utviklingsland når det kommer til kollektivtransport, men det føles rart at man i 2023 ikke greier å komme opp med en løsning for de som rammes hardest økonomisk av dette. Selv om det er mye godt med tilbudet, vil jeg slite med forklare akkurat dette punktet til folk.

Mossing, som selv står på andre plass i valglista for Arbeiderpartiet til nye Akershus, forkynte at han ville gjøre alt han kan for å gjøre ordningen bedre hvis han ble valgt inn i fylkestinget.

Hanne Gabrielsen (Ap) var skuffet på vegne av pendlerne i Lunner.

– Dette er en trist nyhet for våre innbyggere. De tingene som er bra, er bra. Men de veier ikke opp for de negative konsekvensene. De som ikke har en fleksibel hverdag, blir lidende økonomisk. Jeg syns det er trist at man ikke har en annen løsning for denne pendlergruppen. Dette er noe helt annet enn hva vi hadde sett for oss, sa hun.

Kun billigere hvis alle hadde vært i sone 2

For at alle togreisende i Lunner skulle ha fått billigere billetter, måtte kommunen ha tilhørt en annen sone ifølge Ruter.

– Samtlige togreiser hadde blitt billigere hvis Lunner ble innlemmet i Ruters sone 2. Men gitt dagens prinsipper, er dette vanskelig, sa Westad.

Heller ikke seniorrådgiver hos Viken fylkeskommune, Therese Tuft, hadde ingen problemer med å erkjenne utfordringene. Hun erkjente at dette også gjelder flere steder i nye Akershus.

– Det er nettopp disse uheldige utslagene som gjør at Viken fylkeskommune har vedtatt å starte en utredning av sonesystemet.

Varaordfører Andreas Ensrud (Sp) påpekte i denne sammenheng at Lunner faktisk har grense mot Oslo, at kommunen av den grunn burde kunne tilhøre samme sone som de andre med grenser til hovedstaden.