Gå til sidens hovedinnhold

Biskop beklager valg av belysning ved Jevnaker kirke

Artikkelen er over 6 år gammel

Jevnaker: I brev til Jevnaker kommune beklager biskop Solveig Fiske at et annet alternativ til belysning av gangveg ved Jevnaker kirke er blitt valgt, enn det Hamar biskop anbefalte på et møte i november 2013, og i et eget brev til kommunen i april i år.

"Altfor høyt"

Ifølge et referat fra planmøte i Jevnaker kommune den 10. juni, er det nå enighet om en løsning som innebærer seks meter høye lysmaster langs gangvegen. Dette mener biskopen er altfor høyt.
– Mastene vil dominere landskapsbildet ved Jevnaker kirke på en svært uheldig måte sett fra et kulturminneperspektiv, skriver biskopen.
I brevet kommer det fram at Hamar biskop verken var innkalt til eller representert på møtet, og først ble gjort kjent med referatet den 27. november.

Anbefaling på ny

I brevet minner biskopen om at Jevnaker kirke er listeført av Riksantikvaren, noe som medfører at kirken har særskilt verneverdi.
Biskopen avslutter brevet med en anbefaling om å vurdere et forslag fra Norconsult på nytt – til tross for at denne har en merkostnad.

Kommentarer til denne saken