Vi går inn i påsketiden med skremmende bilder fra krigen i Ukraina. Rystende bilder som viser hvordan folk lider både der og i andre deler av verden hver eneste dag. Folk som mister hus og hjem, redde barn og voksne, soldater som dør, og mennesker på flykt.

Da er det godt å se det tydelige engasjementet for rettferd og fred, støtten til Ukraina og gjestfriheten som flyktningene blir møtt med. Rundt om i bygd og by kommer de til oss. Nå gjelder det! Det er nå vi skal vise at vi er de vi gjerne vil være. Ikke bare i dag, men i morgen, i overmorgen, neste uke, neste år. Være der for hverandre. Bygge bru, bygge fellesskap, med de som akkurat har kommet og med dem som kommer.

Da det var markering på Stortorget på Hamar ble den ukrainske nasjonalsangen spilt, og mange av oss var sterkt berørte. Vi var der sammen med de første flyktningene fra Ukraina. De sto med alvorlige ansikter og tunge blikk på torget i Hamar. Et ukjent land, fremmede folk og et språk de ikke forstår. Sammen sto de, med oss andre som har fått verden hit. Svøpt i gult og blått.

Påskens tekster dekker hele livsspennet. Jesu død på korset er et symbol på håp midt i en verden merket av lidelse og ondskap. Dette er tema på mange alterbilder. I Hamar domkirke dras blikket framover til altertavla. Den kraftfulle Kristus står på gravkanten eller kanskje er det jordkloden med ei istykkerrevet lenke i hendene. De nedbrytende kreftenes og dødens makt er brutt. Henrik Sørensen kalte bildet til venstre «Verdensmiseren».

Her er de mørke, jordslåtte fargene, det blodige barnet og morens beskyttende bevegelse. Bildet uttrykker dødskreftenes gru og det angstvekkende til alle tider. Samtidig aner vi noe i jordfargene som viser vei mot livskraft. Det skjeve korset blir en slags veiviser mot Kristus. Lyset fra sårene viser en Gud som selv har kjent på kroppen hva dette innebærer å være ensom, i smerte, tørst og sulten. Å være en flyktning.

Vi kan ikke fjerne død og mørke. Men vi er utfordret til å ta vare på hverandre og vår sårbare jord slik at rettferdigheten vinner fram. Når påsken ringes inn ber vi med og for folket i Ukraina, og for alle mennesker som opplever krig og ødeleggelser i verden.

Med ønske om en god påskehøytid.