HADELAND: Innen 1. juli skal kommunene på Hadeland, som totalt eier 51 prosent av Hadeland Energi (HE), ha tatt stilling til om det er riktig å gå videre i prosessen med å slå sammen HEs datterselskaper for strøm og nett med Energiselskapet Buskerud (EB). Sistnevnte eier 49 prosent i HE.

– Alt pratet om salg fra enkelte debattanter (se blant annet leserinnlegg i dagens avis, red. anm.) får dette til å høres ut som om styret har bestemt seg for å selge HE. Det skal vi ikke! Selv om det regnskapsteknisk ikke er feil å kalle det et oppkjøp, er HE-styrets anbefaling noe som på godt norsk betyr at selskaper slås sammen for å skape nye. HEs virksomheter innen strøm og nett skal slås sammen med tilsvarende virksomheter innen EB-konsernet. Vi skal ikke selge HE til EB, det er en viktig presisering, sier Sjøstrøm.

– Beholder innflytelse

Han mener kommunereformen er en dekkende analogi.

– Selv om Gran og Lunner har ulik størrelse, snakker alle om at resultatet skal bli en ny kommune, sier han.

– Hva sitter hadelandskommunene igjen med ved en eventuell sammenslåing med EB som gjør at du insisterer på å kalle dette en sammenslåing, og ikke et salg?

– Kommunene sitter igjen med eierposter i de to nye selskapene som gir innflytelse på hvordan de skal utvikle seg og som gir positive effekter for innbyggerne/kundene, svarer Sjøstrøm.

Muntlig og skriftlig

Bjørn Haugen Morstad (Lunner Høyre) har stilt spørsmål om hvorfor HE-styrelederens planlagte orientering i kommunestyret ikke var en del av dokumentene som ble delt ut til politikerne på forhånd.

– Den muntlige orienteringen har samme innhold som den skriftlige, men med flere forklaringer rundt hva saksframlegget betyr. Slik at politikerne som ikke jobber i energibransjen skal få en enda bedre mulighet til å sette seg inn i saken.

– Burde denne informasjonen kommet alle politikerne for øre tidligere enn samme kveld som det var lagt opp til avstemming?

– Formannskapet har blitt informert i fellesmøter to ganger tidligere. På den måten har det vært mulig for formannskapsmedlemmene å hjelpe de øvrige kommunestyremedlemmene eksempelvis på gruppemøter før kommunestyremøtet, ettersom de allerede har fått den orienteringen som skulle holdes tirsdag. Men formen for behandling som er valgt av kommunene, vil jeg ikke mene noe om.

– Haugen Morstad sier han aldri i har sett et så mangelfullt beslutningsgrunnlag.

– Detaljgraden i beslutningsgrunnlaget varierer ettersom hvor i beslutningen en befinner seg. Hvis du som økonom er satt til å gjøre beregningene, dreier det seg om en helt annet detaljnivå enn det styret får innblikk i. Eierne befinner seg på et nivå over det igjen.