For et par år siden ble jeg beskyldt av utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Kjell Inge Davik, for å spre usannheter om Statens vegvesen. Bakgrunnen var at jeg ønsket at Nye Veier skulle ta over ansvaret for utbygging av riksveg 4.

LES OGSÅ:

Jeg oppfattet Statens vegvesen som ganske lunkne til å ville gjennomføre en helhetlig utbygging, i stor kontrast til Nye Veier. Davik skrev da at Statens vegvesen overhodet ikke var lunkne, men tvert imot «i fyr og flamme».

Det skulle ikke være noen tvil om at Statens vegvesen skulle løfte hele riksveg 4, så lenge Nye Veier ikke tok over ansvaret. Davik skrev at de allerede var kommet langt i arbeidet for en trafikksikker vei fra Mjøsbrua til Oslo, og at de nå skulle «sette Vegvesen-stempelet på en helhetlig plan på den 145 kilometer lange strekningen».

Før påske la Statens vegvesen frem sine forslag til prioriteringer for neste Nasjonal Transportplan. Da var det lite som minnet om «en helhetlig plan på den 145 kilometer lange strekningen».

Statens vegvesen foreslår kun midtdeler på en mindre strekning fra Grua til Roa, selvfølgelig positivt i seg selv, men de prioriterer hverken helhetlig utbygging eller flaskehalsen i Nittedal. For to år siden skrev Davik at jeg drev med usann historieskriving da jeg sa at Statens vegvesen hadde nedprioritert riksveg 4 gjennom mange år. Det ser dessverre ut som den historien har fått et nytt kapitel. Eller blir det noe vei, Davik?