Boligen i Julibakka brant tre uker før ny eier overtar

Huset som brant i Julibakka fredag morgen var nylig solgt, men ikke overtatt av ny eier ennå. Overtakelsesdato er 1. august. Ny eier er et utenbygds eiendomsselskap.