Håper signal fra statsråden betyr at kommunestyret får bompenger på bordet igjen – frykter det stanser hos fylket

Bompenger på dagens E16 når nyvegen står ferdig har vært en vond nøtt for politikerne i Jevnaker i flere år. Signaler fra regjeringen gir likevel enkelte håp om at det kan unngås.