Inntektssvikt på nye E6 i Gudbrandsdalen - må øke bompengesatsene

Trafikken på nye E6 i Gudbrandsdalen er så liten at vegen aldri vil bli nedbetalt med dagens priser. Også innkrevingsperioden må forlenges.