«Betraktninger fra landbruket – Hadeland i trippel spagat» fulgte som vedlegg til kommunestyremøtet 8. mars i Gran. Brevet var undertegnet bondelagslederne i Brandbu, Gran, Jevnaker og Lunner.

Svar på spørsmålet om hvem som har skrevet brevet, viser seg å være bondelagene i Lunner og Jevnaker. De har samlet punktene, som følge av problemene de fikk etter at Lunner og Jevnaker flyttet over til Viken. Se avisen Hadeland 7. februar. Leder i Lunner Bondelag har ført det i pennen og brevet ble lest opp på årsmøtet i landbrukets fagråd 15. februar i år av leder i Lunner bondelag. Ordføreren, Randi Eek Thorsen, var til stede på dette møtet.

Det er skapt et inntrykk av at lederne i Gran og Brandbu bondelag er medforfattere av brevet. Det er ikke er riktig. Hvordan bondelagsledernes navn i Gran og Brandbu har havnet på dette brevet, må bero på en misforståelse.

I ordførerens vedlegg til sak 21/22 i kommunestyret 8. mars «Anmodning til rådmannen om snarest mulig å klargjøre en sak om fylkestilhørighet for behandling i kommunestyret»står det: «Legger her også ved et brev sendt meg fra Landbrukets organisasjoner som dokumentasjon på dette spesifikke og sentrale samarbeidsområdet.» Det var ordføreren som tok initiativ og ba om å få tilsendt brevet fra leder i Lunner bondelag.

Brevet er ikke behandlet i Gran eller Brandbu bondelag – verken i styremøter eller medlemsmøter. Men det visste ikke kommunestyrerepresentantene 8. mars.

Leder i Gran Bondelag sier i e-post 2. april at opinionsundersøkelsen viste et flertall i kommunen som fortsatt vil være i Innlandet, helt i tråd med styrene i bondelagene i Gran.

Til tross for uttalelsen fra bondelagene frykter jeg at «Betraktninger fra landbruket – Hadeland i trippel spagat» blir brukt til å ta landbruket i Gran bort fra Innlandet.

Da gjenstår det å se om Gran Senterpartis representanter denne gang vil stemme i samsvar med sitt valgprogram 2019-2023, hvor det står: «Tilknytning til region Innlandet beholdes. En eventuell endring av regiontilknytning må baseres på et godt beslutningsgrunnlag og en folkeavstemning».