Bonden mistet nesten en halv million kroner i tilskudd. Nå må saken behandles på nytt

Da bonden ble ilagt en avkorting i tilskudd på nesten en halv million kroner, så ble avgjørelsen påklaget. Nå – et år senere – har Fylkesmannen i Innlandet opphevet vedtaket. Landbrukskontoret for Hadeland bes behandle saken på nytt.