(Bør leses uavhengig av hva man selv mener om klimaspørsmålet)

Mandag 27. januar kom NRK med en strategi for hvordan alle Journalistene skal jobbe med klima.

NRK med sitt budsjett på over 5 milliarder kroner synes at de gråhårete Klimarealistene (med et budsjett på under 500 tusen kroner), har blitt så farlige at de har opprettet et «Klima Vokter råd» antakelig etter eksempel fra IRAN. De mener at Klima- skeptikerne nå utgjør en asymmetrisk stor trussel mot deres meningsmonopol (den falske balansen) så her må det handles raskt.

Astrid Rommetveit har ledet arbeidet med dette diktatet som ble vedtatt av NRKs redaktørmøte 14.01.2020.

Dette er NRKs klimajournalistikk:

Målet med NRKs klimajournalistikk er å sette alle i Norge i stand til å delta i klimadiskusjonene og gjøre gode valg, og på den måten styrke og utvikle demokratiet. NRK skal fortelle klimahistorier i verdensklasse, for publikum.

Rådende klimaforskning viser at menneskeskapte klimaendringer finner sted. NRK er faktaorienterte og legger dette til grunn for dekningen sin.

De viktige debattene i samfunnet dreier seg nå om hvordan man skal tilpasse seg eller dempe oppvarmingen. Vår dekning bør primært handle om hvordan det handles, ikke om det skal handles.

Vær oppmerksom på den falske balansen: NRK er opptatt av å dekke alle sider av en sak, men når vi slipper til de som fornekter klimavitenskapen, krever det at vi stiller de rette motspørsmålene.

Dersom NRK ofte løfter fram debatten om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte, kan vi gi publikum inntrykk av at forskerne er mer uenige enn de faktisk er. Samtidig må vi også stille relevante motspørsmål til alle (andre) som kommer med påstander i klimadebatten. Det er mange grunner til å framheve ulike syn i klimadebatten: Dette kan for eksempel handle om hvor fort oppvarmingen skjer, eller om hvilke løsninger som er best for å redusere oppvarmingen. Her er det mange ubesvarte spørsmål. Også her er det viktig at journalistene er klar over intervjuobjektets bakgrunn og hvordan man kan utfordre ham eller henne på en god måte. Som med alle andre tema, må vi gjøre det klart hvilke interesser vedkommende representerer. Vi må også gjøre det klart om vedkommende snakker med utgangspunkt i etablert vitenskap eller om vitenskapen ikke gir tydelige svar på det snakkes om.

Med sovjets propaganda apparat ennå i friskt minne får vi frysninger på ryggen av dette uhørte sensur apparat som nå skal råde grunnen innen NRK. Og med hensyn til at klimaendringene bare er menneskeskapte – hva med de dokumenterte naturlige svingningene som har gjort seg gjeldende i tusenvis for ikke å si millioner av år?

Har de sluttet å virke – etter for eksempel 1980? At klimaendringene bare er menneskeskapte er tydeligvis en del av NRKs strategiske linje for redaktører og journalister!

Vi trodde faktisk at vi har et slags ytringsfrihet og meningsfrihet her i landet. Hvor tar NRK ledelsen det fra at de skal bestemme hva alle deres journalister skriver eller mener noe om?

NRK ønsker nå å styre klima journalistikken mer kraftfullt i en retning som minner om land vi ikke ønsker å sammenlikne oss med. Men som sagt «Det er bra at de slapp katta ut av sekken» så vi vet hva vi har i vente når vi neste gang slår på statskanalen eller nå med nytt navn: NKK (Norsk KlimaKringkasting)!