Gå til sidens hovedinnhold

BPA-saken i Gran

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

BPA, bruker- (eller borgerstyrt) personlig assistanse er en svært viktig ordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og som av den grunn trenger hjelp til oppgaver i hverdagen som vi funksjonsfriske tar for gitt.

I forbindelse med at Gran kommune nå har utlyst ny tjenestekonsesjon har flere BPA-brukere gitt uttrykk for frykt for at ny ordning vil bli dårligere enn i dag, og at Gran vil få dårligere ordning enn andre kommuner.

LES OGSÅ: Nei, Randi Eek Thorsen! Du kan (nesten) ingenting om BPA!

Det har vært hevdet at flere av oss politikere ikke forstår hva BPA er. For egen del innrømmer jeg at det nok stemte i en tidlig fase i denne saken. Men jeg tør si at vi som representerer Gran Arbeiderparti ikke har tatt lett på saken, men gjort mye for skaffe oss den innsikten vi manglet. Først og fremst gjennom å lese regelverk og omtale, og snakke med flere av brukerne, men også ved å be om redegjørelse fra administrasjonen om rutiner og praksis, deltakelse i organisasjoners og tjenesteleverandørers seminarer, og ved diskusjoner i ulike politiske fora. Vi vil aldri kunne «kjenne det på kroppen» som brukerne selv, men vi har lært mye gjennom å ta saken på det alvor den så avgjort fortjener.

Noen har argumentert for at BPA-brukeres driftskonto skal gis med en lik prosentandel av prisen som betales, for alle brukere. Samtidig erkjennes det at det er stor forskjell på behov og aktivitetsnivå fra bruker til bruker, fra veldig lavt til omfattende samfunnsdeltakelse. Derfor støtter vi i Gran Arbeiderparti at det skal være vedtaket for den enkelte bruker som skal bestemme størrelsen på driftskonto, ikke likt uansett aktivitetsnivå. Dette skal ikke dekkes innenfor timeprisen, som det er hevdet, men kommer i tillegg, og brukeren skal på samme måte som i dag disponere denne selv.

Les også

Sa ja til feriestøtte for folk med behov for assistanse

Det har også vært synspunkter på om muligheten til assistanse på ferie og fritidsreiser kun skal gjelde for BPA-brukere, eller om det også skal gjelde for andre med nedsatt funksjonsevne, men som ikke har BPA. I Gran er det i dag 14 BPA-brukere, men det er i tillegg cirka 135 med funksjonshemning, med ulike assistansebehov. Disse har ikke BPA, men får bistanden dekket gjennom andre tilrettelagte tjenester. For oss i Gran Ap har det vært viktig og riktig at personer med samme behov skal motta likeverdige tjenester. Derfor har vi støttet en ordning hvor alle de cirka 150 personene kan søke støtte til ferie og fritidsreiser.

Vi mener at det ikke skal være grunn til å frykte at BPA-ordningen blir dårligere enn i dag. Rammen for tjenester og utgiftsdekning til fritidsaktiviteter og sosial deltakelse videreføres og styres helt og fullt av brukeren. De få som har fått dekket ferie og fritidsreiser av tjenesteleverandøren vil imidlertid måtte søke om tilskudd, gjennom den ordningen kommunestyret vedtok 20. mai.

Administrasjonen i kommunen har tydelig presisert at det ikke er noen tanker om å svekke ordningen i forhold til i dag. Det stoler vi på, men vi vil følge med på at det viser seg i praksis, og vi vil ta det opp til behandling hvis løftet ikke holdes.

Les også

Åpent brev til Gran kommune

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.