Denne lørdagen finner dere oss på stand både i Brandbu og Gran. Her treffer dere bygdekvinner, får informasjon, tips og noen enkle oppskrifter.

Tema for markeringen er «Sammen for bærekraftig matkunnskap». Bygdekvinner i hele landet ønsker å dele kunnskap om mattradisjoner og bruk av lokale råvarer, med frivilligheten i Norge. Vi mener denne kunnskapen er nyttig for framtiden. Den kan hjelpe oss til å lage mat som kan bidra til et mer bærekraftig forbruk og fremme lokal matproduksjon.

En tredel av maten som produseres i verden blir ikke spist, viser anslag fra FN. I Norge står husholdningene for halvparten av matsvinnet. Hver og en av oss kaster 40,3 kilo spiselig mat hvert eneste år.

Å minimere matsvinn ved å utnytte lokale matressurser er sentralt i den tradisjonelle matkulturen. Ikke bare i den norske, men i de fleste kulturer. Her kan vi inspirere og lære av hverandre.

Med kunnskap om konservering av frukt, bær og grønnsaker kan vi forlenge lagringstiden for maten. Med konservering kan vi glede oss over smaken av sommer hele året.

Kunnskap om bruk av ville vekster og artsmangfold i naturen kan gi oss et bredere utvalg av råvarer i matlaging.

I Norge dyrker vi ulike kornsorter. Korn har lang holdbarhet, og det er næringsrikt og billig. Pasta og ris kan med fordel byttes ut med norsk bygg til middag eller i salaten.

Sammen kan vi snu denne utviklingen. Da må vi ta i bruk tidligere generasjoners kunnskap og erfaringer.

Med «VÅR DAG» ønsker bygdekvinnene å skape oppmerksomhet på bærekraftig forbruk av mat. Det vil vi gjøre sammen med andre. Vi vil ha mangfold, frivillighet og god matkultur. Da gjør vi noe bra for oss selv, men også noe bra i solidaritet med verdens befolkning. Slik kan vi bidra litt med å nå FNs bærekraftsmål om ansvarlig forbruk og produksjon av mat.