Brandbu Røde Kors hjelpekorps er en frivillig lokalforening under Norges Røde Kors. De er en del av den lokale beredskapen og driver i hovedsak med søk og redning, men bistår også på de fleste arrangementer i nærområdet som sanitetsvakter.

Dette er den eneste inntektskilden foreningen som driftes av frivillige mannskaper har. Og er den eneste i sitt slag i Gran kommune.
Ideen om å starte noe slikt i Brandbu ble til i etterkrigstiden og stiftelsen fant sted på Brandbu hotell helt tilbake til 1949.
Helt siden den gang har det vært full drift i hjelpekorpset.

Siden 2011 har de også driftet RØFF (Røde Kors Friluftsliv og førstehjelp) et lavterskel tilbud for ungdom mellom 13–17 år. Der er fokuset å lære ungdom livreddende førstehjelp og grunnleggende friluftsliv.

Brandbu Røde Kors hjelpekorps har vært så heldige å få tilslag på søknad om ny mannskapsbil. Dette var overveldende, da vi tidligere har fått flere avslag. Denne gangen var det Sparebankstiftelsen Gran og Jørn Prestkværn som kunne meddele den store gleden slik at vi fikk muligheten til å kjøpe oss en bil vi kan ha i mange år.

Dette er svært viktig for beredskapen til hjelpekorpset, og ikke minst for ungdomsgruppen RØFF både for å kunne frakte mannskap og utstyr til å fra leiteaksjoner/ redningsoppdrag, men også til sanitetsvakter og aktiviteter. Så tusen takk til Sparebankstiftelsen Gran.

I tillegg var vi i vår veldig heldige da vi fikk muligheten til å leie et mere egnet lokale. På gamle Botorget ved Spar i Brandbu. Dette for å huse diverse utstyr og drive opplæring og undervisning av medlemmer. Her har vi en svært imøtekommende og serviceinnstilt huseier. Tusen takk Trond Kjørlaug.

Brandbu Røde Kors hjelpekorps er Gran kommunes eneste hjelpekorps. Med cirka 20 aktive frivillige som slipper alt de har i hendene når alarmen går. I tillegg må vi takke alle støttemedlemmer og alle som trykker på Røde Kors-knappen når de panter i butikkene. Vi er en stor del av den lokale beredskapen.