Lærere og elever har svart om bruk av skjellsord

GODT GRUNNLAG: Harald syse (fra venstre), elise Christensen og Claudia Lenz fra Dembra sammen med prosjektgruppa på skolen: Ragnhild Fredriksen, Ragnhild Lind, Bente Granaasen, Dag Nielsen og Inge Gjestvang.

GODT GRUNNLAG: Harald syse (fra venstre), elise Christensen og Claudia Lenz fra Dembra sammen med prosjektgruppa på skolen: Ragnhild Fredriksen, Ragnhild Lind, Bente Granaasen, Dag Nielsen og Inge Gjestvang.

Artikkelen er over 4 år gammel

Brandbu ungdomsskole er en av fire skoler i Norge som får kartlagt gruppefiendtlighet og bruk av skjellsord i skolehverdagen.

DEL

BRANDBU: Før helgen var representanter fra Dembra på skolen for å presentere resultatene fra en spørreundersøkelse som er utført blant lærere og elever. Undersøkelsen skal blant annet brukes til å kartlegge hva skolen skal jobbe videre med framover. Den viser blant annet at bruk av skjellsord er utbredt i skolegården. I alle fall til en viss grad.

– Vi ser at det er en del skjellsord som går igjen. Hore og homo brukes ofte, ser vi. Det har vi fått høre at ikke er enestående for vår skole. Det er noe som går igjen på flere norske skoler, sier inspektør Inge Gjestvang.

Ikke akseptabelt

Han understreker at slike skjellsord på ingen måte er akseptabelt.

– Det er negativt og ødeleggende, og vi kan ikke akseptere at dette skjer. Derfor er det gledelig at undersøkelsen viser at svært mange elever synes det er uakseptabelt, sier Gjestvang.

Han synes også det er andre gledelige resultater i undersøkelsen. Mange elever sier blant annet at de vil gå mellom eller varsle en lærer på skolen hvis de ser at noen blir plaget.

– Det er også mange som synes at vi har et fint, demokratisk miljø her på skolen. Og at det er lov å ha egne meninger. Det er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet, sier Gjestvang.

Han er glad for at de har fått være med på Dembra-prosjektet.

–Dette passer godt for oss. Vi får et opplegg som er tilpasset vår skole, og det gjør oss bedre i stand til å se hvor skoen trykker, sier han.

Ser ned på grupper

Dembra er en forkortelse for Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger. Kursopplegget Det gjennomføres ved fem skoler parallelt, over et halvt år. Team med skoleledere og lærere fra hver skole deltar på teamsamlinger, i tillegg til at hele skolens personell får kurssamlinger i om aktuelle temaer.

Kurset gir konkrete metodiske verktøy for skolens ansatte til bruk i skolehverdagen.

– Vi oppfatter at skolen har et greit og inkluderende klima, men ikke alle grupper er like godt akseptert. Det er en tendens til å se ned på enkelte grupper, sier Claudia Lenz fra Dembra.

Artikkeltags