Like etter klokka fem begynte det å brenne i jernbanesvillene på brua som går over utløpet fra Skjellbreia til Einafjorden. Brua ligger like sør for Eina sentrum.

– Vi har slått ned flammene, og driver med etterslukking. Strømmen er skrudd av mellom Jaren og Reinsvoll, slik at vi kan jobbe trygt her, innsatsleder Trond Granlund til Oppland Arbeiderblad.

Brannårsaken er ikke kjent.

– Vi vet ikke årsaken til brannen, men vi tror det kan være en elektrisk feil. Det er en del elektriske kabler som går over brua, sier innsatsleder Trond Granlund til Oppland Arbeiderblad.

Naboene som bor tettest på brua har fått beskjed om å skru av ventilasjon, samt å lukke dører og vinduer.

– Det var en god del røyk, og vi vil helst unngå at folk får i seg den, sier Granlund.

Det er fortsatt usikkert hvor store skader det er på brua etter brannen, men Jernbaneverket er på veg for å undersøke brua.

Gjøvikbanen er inntil videre stengt mellom Jaren og Gjøvik.