Brannsjef Sturla er skeptisk til nytt forslag om nettleie: – Det er uheldig å legge opp til å bruke strøm om natta

NVE foreslår å innføre effekttariff på nettleie, slik at det blir dyrere å bruke mye strøm i perioder med stor belastning på nettet. Dette mener brannsjef Sturla Bråten er en dårlig løsning.