Forslaget som kom på bordet fra de 15 politikerne torsdag ettermiddag ble vedtatt med 15 mot 12 stemmer.

Representantene mener at skisseprosjektfasen ikke er fullført før rådmannens forslag til Sagatangen helse- og omsorgssenter har vært ute til ekstern kvalitetssikring. I mellomtiden vil han trekke veksler på erfaringene fra Drammen.

– Vårt mål er å bygge et godt og funksjonelt helse- og omsorgssenter på Sagatangen så raskt som mulig. Investeringen skal gjøres innenfor en kostnad kommunen kan bære samtidig som at andre kommunale tjenester blir levert på en god og forsvarlig måte, ser Pål Arne Sangnæs i Gran Bygdeliste.

Disse representantene sto bak forslaget:

Karoline Gjærviken (U)

Hanne Mathisen (U)

Morten C. Mo (U)

Dag Lindheim (U)

Willy Westhagen (Gbl)

Pernille C. B. Knutstadmarka Alm (Gbl)

Jorid Synnøve Lunde Hansen (Gbl)

Roger Nyhus (Gbl)

John Olve Knutstadmarka Johnsen (Gbl)

Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl)

Pål Arne Sangnæs (Gbl)

Morten Hagen (Gbl)

Jul Tore Kittelsrud (Frp)

Pål-Arne Oulie (Sp)

John-Anders Strande (Sp)

Vi kommer tilbake med reaksjoner på vedtaket.