Vi bruker brua over rv.4 mye og vil komme til å savne brua om den blir revet. Det er jo noe lovverk som gjorde at gamle, hevdvunnet veger ikke kunne stenges for 50 år siden her oppi Moen.

Er ikke det lovverket gyldig lenger?

LES OGSÅ: Steinerud bru – gangbru for hundrevis av husstander