Bygdebokarbeidet går framover

REDAKTØR: Harald Hvattum er godt i gang med arbeidet med Bygdeboka for Hadeland fra 1950 til 2000.

REDAKTØR: Harald Hvattum er godt i gang med arbeidet med Bygdeboka for Hadeland fra 1950 til 2000. Foto:

Av

Bygdebokforfatter Harald Hvattum startet 1. mai arbeidet med å skrive Hadelands historie fra 1950 til 2000. Innen utgangen av årets skal boka være klar til setting.

DEL

Ditt Hadeland Prosjektet er fullfinansiert gjennom Sparebankstiftelsene. I tilknytning til prosjektet ble det oppnevnt en bygdebokkomité bestående av representanter fra de tre samarbeidende kommunene samt en representant fra Randsfjordmuseet. Fra Jevnaker deltar Åsa Bjærtnes og Roar Hammerstad. Fra Gran Mari Hidem Søfferud, Marit Hval og Lars Velsand. Fra Lunner deltar Edvin Straume og Hugo Hallum. Hans Filip Einarsen er museets representant.

LES OGSÅ: Harald Hvattum skal skrive bok om Hadelands nyere historie

Har dialog

Selv om det er forfatteren som er faglig ansvarlig for arbeidet er det viktig med en god dialog mellom forfatter og bygdebokkomiteen. Det har vært et innledende møte mellom «partene» hvor arbeidet framover ble drøftet. På forhånd hadde komiteen hatt flere møter hvor både bakgrunn og motivasjon for bygdeboka, og ikke minst avklaringen omkring hva slags type bygdebok komiteen tenker seg, ble drøftet.

Den samme diskusjonen foregår i de fleste kommuner som arbeider med bygdebøker; Skal det være en lesebok, eller kanskje mer en oppslagsbok? I den innledende fasen har komiteen vært enige om at en skal forsøke å finne en god balanse mellom detaljer og helheten. En skal forsøke å presentere en helhetlig fortelling om de viktigste drivere og utviklingstrekk i perioden. Samtidig vil det være viktig å kunne sammenkople disse med ulike historiske «epoker» i Hadelands historie. I dette arbeidet har en også tidligere bygdebøker å spille på.

Godt mottatt

Hvattum har presentert en foreløpig disposisjon for arbeidet med bygdeboka. Denne ble godt mottatt av komiteen. I tillegg til den mer formelle «historien» skal en forsøke å levendegjøre og understøtte Hadelands historie for perioden 1950 til 2000 gjennom bruk av relevante foto, kart, enkle faktabokser og ikke minst gjennom utstrakt bruk av tidsvitner og befolkningsinvolvering.

Hva kjennetegnet Hadeland rundt 1950? Hva var situasjonen? Etter denne begynnelsen vil fortsettelsen både være kronologisk og tematisk. Det er vel slik at kildeomfanget øker utover i perioden, men også rundt 1950 finnes det ulike kilder. Dessverre er det slik at de som kan fortelle om hvordan det var på Hadeland, eller hva som kjennetegnet Hadeland rundt 1950 begynner å bli færre. En femtenåring i 1950 som kan fortelle litt om skolegangen ble født i 1935. En 25-åring som kanskje kan berette om arbeidslivet ble født i 1925. Det er således flere utfordringer ved å levendegjøre starten rundt 1950.

Så langt har ikke prosjektet møtt så store utfordringer knyttet til situasjonen rundt smittevern. Etter hvert som prosessen får preg av større involvering av befolkningsgrupper og ulike ressurspersoner vil tilrettelegging bli viktigere. Forhåpentligvis vil ikke dette forsinke prosjektet.

Send oss tekst og bilder «

Bidra til Ditt Hadeland! Vi oppfordrer deg til å fortelle om arrangement du har vært på.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken