Det er synd at det er Bygdelista som holder på Skjervum som det desidert beste og rimeligste alternativet for Grans nye sykehjem. Til tross for at det spretter stadig nye kaniner ut av hatten, holder samtlige av de øvrige politiske partiene på Sagatangen som den beste løsningen. Koste hva det koste vil! Jeg skal ikke her utdype fordelene med Skjervum (gratis tomt, bedre grunnforhold, rimeligere løsning for Solgløtt og avlastningsenheten m.m.), det er det andre som har gjort – til ingen nytte.

LES OGSÅ: Valg av sykehjemstomt

Gran Bygdeliste er kommunens største parti. Vi gikk til valg på å plassere sykehjem på Skjervum. Og det er mange flere enn våre tilhengere som støtter oss i det. Me, n det er ikke menigmann som skal ta den avgjørelsen i kommunestyret i morgen.

Og hva mener jeg så med å si at det er synd det er Bygdelista (GBL)som holder på Skjervum? Jo, av den enkle, men brutale, grunn at GBL er en trussel for de etablerte partiene. Det sier seg selv at vi stjeler velgere fra alle de andre partiene, og det er det mange av dem som ikke helt klarer å akseptere. GBL er på mange måter svarteper i lokalpolitikken, selv om partiet ble etablert fordi mange granasokninger var misfornøyd med lokalpolitikken. Det faktum at en bygdeliste kan avgjøre lokale saker uten føringer fra et sentralt moderparti, gir en genuin frihet til å ta kloke, lokale avgjørelser, basert på våre velgeres ønsker.

Les også

Sagatangen: Ikke for seint å snu

Så jeg velger påstå at om et annet parti enn Bygdelista hadde fremmet Skjervum som framtidig lokasjon for kommunens sykehjem, hadde forslaget fått langt flere stemmer – antakelig også blitt vedtatt.

Godt valg i morgen, kjære kommunestyre!

Les også

Gran Arbeiderparti om nytt sykehjem og omsorgssenter