Bygdelista har ikke noe ønske om å trenere byggingen av nytt helse- og omsorgssenter. Selv om vi gikk til valg på at nytt sykehjem skulle bygges på Skjervum, medvirket vi i november 2019 til et enstemmig vedtak om at byggingen av nytt sykehjem på Sagatangen skulle sendes ut på anbud.

LES OGSÅ: Ordfører Randi Eek Thorsen (Ap) om den voldsomme kostnadsøkningen på Sagatangen: – Det er dette et nøkternt og moderne helse- og omsorgssenter koster

– Bygdelista har alltid hatt fokus på økonomistyring. Den gigantiske kostnadssprekken gjør at vi nå ikke kan støtte en videreføring av prosjektet på Sagatangen, sier gruppeleder Morten Hagen.

Nedenfor følger en kortfattet redegjørelse av hva vi vektlegger når vi legger fram forslag om at prosjektet på Sagatangen skal stoppes, tomten skal selges, og at man straks skal igangsette arbeidet med å bygge på Skjervum.

Les også

Se framover, ikke i speilet – vedta oppstart på Sagatangen nå!

Når kommunestyret i 2017 valgte Sagatangen som tomt til nytt helse- og omsorgssenter hadde rådmannen innstilt på Skjervum. I sin oppsummering skrev han «Vektes økonomi etter oppsummeringstabellen under, velges Skjervum. Vektes utvikling i Gran sentrum og invitasjon til framtidig samhandling med Lunner kommune og Sykehuset Innlandet, velges Sagatangen.»

Forutsetningene og forhåpningene om «framtidig samhandling med Lunner kommune og Sykehuset Innlandet» har blitt vesentlig svekket siden den gang. Lunners medvirkning begrenser seg nå til at de vil leie tre plasser.

I juni 2018 lå det an til at nytt helse- og omsorgssenter på Sagatangen ville koste 630 millioner. På det tidspunktet sa rådmannen at skisseprosjektet måtte stoppes med den begrunnelse at kostnaden var for høy. Den gangen var det enighet om at kommunen ikke hadde råd til å bruke 630 millioner. Nå viser rådmannens regnestykke at totalsummen blir 631 millioner. Vi er fortsatt av den oppfatning at kommunen ikke har råd til et så dyrt prosjekt.

Kostnadssprekken understrekes ved at låneopptaket har økt med 130 % til 232 millioner, sammenlignet med de 101 millionene som var vedtatt basert på en kalkyle fra rådmannen i november 2019. I tillegg kommer låneopptak til tomtekjøp og påløpte kostnader slik at total låneramme er 304 millioner ifølge rådmannens svar datert 24.11.2020.

I tillegg til dette har det nylig framkommet at når man flytter sykehjemmet fra Skjervum, må man også bygge en ny avlastningsenhet og en erstatning for Solgløtt, som i dag ligger i tilknytning til sykehjemmet på Skjervum. Erstatningene for disse to enhetene står i rådmannen sin investeringsplan oppført med et investeringsbehov på 55 millioner. Dersom man bygger på Skjervum vil man kunne utbedre og vedlikeholde disse til en vesentlig lavere kostnad.

Rådmannen foreslår at kostnadssprekken skal finansieres ved å doble eiendomsskatten til maksimalsatsen på 0,4 promille. Bygdelista har alltid hatt et mål om lavest mulig eiendomsskatt. Eiendomsskatten er uavhengig av inntekt og slår dermed urettferdig ut.

Hver million teller for Gran kommune. Det er store investeringsbehov på mange kommunale bygg, eksempelvis Jaren skole. Vi er bekymret for at en kommunal gjeld på over 1.000 mill. kroner vil føre til dårligere kommunale tjenester for alle innbyggerne i tiår framover.

Når både tidligere beregninger og all sunn fornuft tilsier at det vil bli billigere å bygge nytt helse- og omsorgssenter på Skjervum mener vi at det eneste ansvarlige er å gjøre nettopp det.

Bildeserie

Bli med inn: Slik ser det ut på Skjervum i dag