Gran kommunestyre har i dag vedtatt budsjett for 2021.

I et tilleggsforslag til budsjettet fremmet Bygdelista forslag om å videreføre drift av Vesleskogen kommunale utebarnehage. Dette finansierte vi ved å redusere politikergodtgjørelsene med 10 %. Forslaget ble vedtatt med 14 mot 13 stemmer. Hele Arbeiderpartiet stemte mot Bygdelista sitt forslag. De prioriterte altså egen godtgjørelse foran barna i Vesleskogen barnehage.