Gran/Brandbu bygdeungdomslag ønsker å ha fokus på gjenbruk. Derfor aksjonerte de utenfor Lunner rådhus der de hengte opp klær og plakater natt til fredag 1. november.

Ungdomslaget vil demonstrere at det er andre måter å skaffe seg ting man trenger på enn å kjøpe nytt. Ved å bruke gjenbruk, bytting og lån, kan man bidra til nullutslipp- og forurensning.

Hvis alle skulle ha levd som nordmenn hadde vi trengt tre jordkloder. Gjennom aksjonen ønsker Gran/Brandbu Bygdeungdomslag å bidra til en snuoperasjon, der vi går fra overforbruk til gjenbruk, bytting og lån. Forbipasserende kan ta med seg klesplagg som de trenger, og henge opp noen de ikke har bruk for, som kan glede andre, skrives det i en pressemelding til avisen Hadeland.

LES OGSÅ:

Klær – et effektivt virkemiddel

Ungdommene ønsker å bruke klær som virkemiddel da dette er et produkt som mange har for mye av.

I gjennomsnitt har hver og en av oss 359 klesplagg. I løpet av ti år har kleskonsumet økt med 160 prosent. Studier viser at et plagg i gjennomsnitt bare blir brukt ti ganger før det kastes, står det videre i pressemeldingen.

Norges Bygdeungdomslag mener at konsepter som kjøpsfester og supersalg gjør at folk handler mer. Som eksempel bruker de Black Friday, som er i november hvert år, som de mener har blitt en kjøpsorige som bidrar til overforbruk.

LES OGSÅ: Rydder opp i andres gamle synder langs Randsfjorden: – Her har folk dumpet søppel i mange år

Stadig flere organisasjoner og enkeltmennesker boikotter kjøpefesten. Nå vil også bygdeungdommene markere at vi må endre vanene i samfunnet, både når det gjelder klær og andre ting, skrives det i pressemeldingen.

7000 liter vann for å produsere en olabukse

Ungdomslaget skriver videre at prisen man betaler for et produkt, ikke alltid gjenspeiler den reelle kostnaden. Det er ofte andre enn forbrukerne og kjedene som betaler regningen.

Ifølge FNs handelsorgan, Unctad, er tekstil- og klesindustrien et av verdens mest ressursintensive og forurensende bransjer. Å lage et par olabukser fører til utslipp på 33,4 kilo co₂-ekvivalenter. Det er like mye som en bilreise på 111 kilometer. Du trenger 7000 liter vann for å produsere en olabukse, står det i pressemeldingen.

Det skrives også at en rapport fra Fremtiden i våre hender viser at tjue prosent av den globale vannforurensningen kommer fra farging av tekstiler og etterbehandling.

LES OGSÅ: Mange reaksjoner på sak om kommunalt klimautspill: – Barn skal ikke føle kjøttskam

– Det må bli enklere å være klimavennlig

Gran/Brandbu bygdeungdomslag håper at aksjonen bidrar til at folk tenker seg om litt ekstra hver gang de handler, og at politikerne hører på dem når de skal lage en klimavennlig politikk.

Mye av klimapolitikken er i dag tilpasset byene i større grad enn bygdene. Det må bli enklere å være klimavennlig og samtidig bo på bygda, mener bygdeungdommene.

LES OGSÅ: Nå svarer kommunen på Stine Gunns kjøttskam-kritikk: – Ikke ment som et angrep på den lokale bonden