Bygger to bruer over Vigga: – Arbeidet er godt i gang

Byggingen av Dynna bru og Helgeland bru over Vigga er godt i gang. Det er Åsmund Pettersen & sønn som utfører arbeidet. I alt 11 selskaper leverte inn anbud på jobben – se oversikt nederst i saken!