Gå til sidens hovedinnhold

Carl I. Hagen fortsetter sin kamp mot naturlovene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Hadeland» er blitt velsignet med en helsides annonse fra Carl I. Hagen. Nesten øverst i annonsen står kampen mot «klimahysteriet», som ifølge Hagen utgjør en religion med FNs klimapanel som «Gud». Her følger noen fakta fra den virkelige verden:

 • I den nyeste rapporten fra FNs klimapanel framgår det at de menneskeskapte klimaendringene er blitt enda tydeligere. Global oppvarming fra førindustriell tid har passert 1,1 grader, og hvis utslippene fortsetter på samme nivå som nå, vil økningen i løpet av dette århundret stige til mellom 2,8 og 4,6 grader C. (mest sannsynlig: 3.6.)
 • Skal det være mulig å begrense global oppvarming til 2 grader, må våre nettoutslipp reduseres til 0 mellom 2050 og 2100. Og skal vi klare det, må reduksjonene begynne .
 • Carl I. Hagen framstiller det alltid som om IPCC-rapportene skrives av byråkrater og politikere. Det er ikke riktig. Denne rapporten er skrevet av mer enn 700 forskere fra 90 land. Forfatterne oppsummerer og trekker konklusjoner basert på tilgjengelig forskning, ikke på egen synsing, og slett ikke på religiøse åpenbaringer.
 • Det finnes flere forskningsinstitusjoner og meteorologiske institutter som, uavhengig av hverandre, fortløpende samler tusenvis av temperaturmålinger fra hele verden og beregner endringer i gjennomsnittstemperaturer. Disse institusjonene omfatter: NASA, NAAO (den amerikanske værvarslingstjenesten), Met Office (den britiske værvarslingstjenesten), Japans Meteorologisk institutt, Copernicus (EUs program for klimaobservasjon) og mange flere. Samtlige institusjoner dokumenterer en global temperaturøkning på ca. 1,1 grader fra perioden 1850–1900 til i dag. Samtlige viser også at økningen har vært særlig sterk fra år 2000 til nå, og at økningen fortsetter.
 • World Meteorological Organization (en paraplyorganisasjon for meteorologiske institutter i FNs medlemsland) utgir hvert år en rapport om «State of the Climate» bygd på medlemmenes observasjoner om klimaendring. Den årlige rapporten uttrykker stadig mer tydelig at klimaendringene foregår, at de øker, og at skadevirkningene blir større. I 2020 utga de en rapport på vegne av FN og flere vitenskapelige organisasjoner, «United in Science 2020», som konkluderer: «Ekstremvær og klima forårsaker store ødeleggelser. Et tydelig avtrykk etter menneskeskapte klimaendringer er blitt identifisert i forbindelse med disse hendelsene.»
 • Ekstremvær betyr mer ekstrem tørke, mer ekstrem nedbør, mer ekstreme stormer. I år har vi sett temperaturrekorder på 49,6 grader i Canada og 48,8 grader i Italia; langvarig varme og tørke med påfølgende katastrofebranner i Canada, i California, i Washington, i Oregon, i Hellas, i Tyrkia, i Sibir. I Sibir er det ifølge offisielle tall brent 163.000 kvadratkilometer skog, og brannene fortsetter. I den andre enden av skalaen har vi hatt tusenårsflom i blant annet Tyskland og Kina.
 • De fleste land har et vitenskapsakademi som iblant uttaler seg om viktige spørsmål innen forskning og vitenskap. Mer enn 70 vitenskapsakademier har kommet med uttalelser om klimaendring, der de fastslår at klimaendringene pågår, og at de hovedsakelig er forårsaket av menneskelig aktivitet. Slike uttalelser er kommet fra vitenskapsakademiene i Frankrike, Hellas, Tsjekkia, New Zealand, Italia, Australia, Brasil, Kina, Australia, Finland, EU, Tyskland, India, Indonesia, Israel, Sør-Korea, USA, Sverige, Russland, Japan, Serbia, Norge, Pakistan, Polen, Belgia, Danmark, Irland, Storbritannia ... – og så videre. Det finnes nasjonale og internasjonale profesjonelle organisasjoner innen forskjellige naturvitenskaper – deriblant meteorologi, fysikk, biologi, oseanografi, geologi, økologi, polarforskning, astronomi – som har vedtatt tilsvarende uttalelser, basert på overbevisende forskning innen respektive fagfelt.
 • All denne kunnskapen avfeier Carl I. Hagen, som ikke har noen som helst utdannelse i realfag, som «den nye klimareligionen». Med sin bakgrunn som sukkergrossist fastslår han at «det er helt ubegripelig» at den livgivende gassen CO₂ kan ha noe med klimaet å gjøre. Han fastslår også at menneskeskapte utslipp av CO₂ utgjør 4–6 % av utslippene. – Til opplysning: CO₂-andelen i atmosfæren har ligget på ca. 280 milliontedeler de siste 2–3 millioner år, fram til slutten av 1800-tallet. På bare 150 år har menneskeskapte utslipp forårsaket en økning til ca. 415 milliontedeler, altså en økning på nesten 50 %, og økningen akselererer. Carl I. Hagen gir oss altså et nytt og originalt blikk på karbonkretsløpet, som forskningen har strevd med å kartlegge i 200 år. Har all denne forskningen vært helt bortkastet? Kunne forskningen bare ha ventet på svaret fra Carl I. Hagen?
 • Ut fra min egen fysikkutdannelse veit jeg at hvis påstanden om at CO₂ ikke gir noen drivhuseffekt er riktig, må store deler av fysikken skrives om; deriblant atomfysikken, kvantemekanikken og termodynamikken. Har Carl I. Hagen tenkt å få noen til å hjelpe seg med å skrive om fysikken og naturlovene, eller vil han gjøre det helt aleine?
 • Det er alminnelig kjent i fysikken, meteorologien og astronomien at hvis det ikke hadde vært for drivhuseffekten, ville Jorda ha hatt en gjennomsnittstemperatur på 18 kuldegrader; ikke 15 varmegrader som nå. De viktigste, men langt fra de eneste, drivhusgassene er CO₂, vanndamp og metan. Jeg har ikke registrert at Carl I. Hagen har noen nye og oppsiktsvekkende synspunkter på de andre drivhusgassene. Er det bare CO₂ han meiner noe om?
 • Carl I. Hagen fastslår – som sant er – at Norge bare står for 0,13 % av verdens utslipp, så det vi gjør i Norge har svært liten betydning. Det han ikke sier, er at Norge har 0,07 % av verdens befolkning, så vi slipper ut nesten dobbelt så mye som vår rimelige andel i forhold til resten av verden. Hvis verdens totale utslipp skal gå ned, må hvert land ta ansvar for sin del. Argumentet om at vi er så få at det ikke spiller noen rolle hva vi gjør, er omtrent som å si at «Vi i Gran har bare 0,2 % av landets inntekter, så det spiller ingen rolle om vi betaler skatt! Det kan resten av landet gjøre, så kan vi la være.» Et sånt argument gjør neppe særlig inntrykk andre steder enn her i Gran.

Hvis du har fulgt med på nyhetene i år i det hele tatt, veit du hva slags ekstremvær verden har opplevd etter 1,1 graders temperaturstigning. Prøv å forestille deg hva som vil skje etter 2 graders økning – eller etter 3,6 grader. At deler av verden blir ubeboelige, er antakelig det minste problemet.

Enhver har rett til sine egne oppfatninger, men ikke til sine egne fakta. Og det Carl I. Hagen gjør er å dikte opp sine egne fakta. Han driver systematisk feilinformasjon om et svært viktig og komplekst tema som han ikke har peiling på, og bør ikke få noen som helst innflytelse på norsk klimapolitikk.

Ville du la en hobbykirurg som avviser legevitenskapen operere blindtarmen din? Den sjansen ville ikke jeg ta.

Kommentarer til denne saken