Charlotte Leinan (25) og Martin André Strand Pettersen (28) fant prospektet på leiligheten i det nye boligkomplekset «Nordbyen» på Finn.no, og meldte seg på visning via annonsen. Leiligheten de hadde sett, lå i fjerde etasje i nybygget, og paret anså prisantydningen på 4.650.000 for å være overkommelig.

De fikk aldri noen tilbakemelding på henvendelsen via Finn.no, og tok direkte kontakt med Trond-Erling Jensen i Eiendomsmegler1.

– Da hadde det allerede vært visning samme dag, og han kunne fortelle at det var et annet par som virket veldig interessert i leiligheten. De ville trolig legge inn et bud på den, og han regnet med at den ville være solgt neste dag, forteller Charlotte Leinan til Tromsø By.

Paret hadde vært på jakt etter bolig i over et år, men som førstegangskjøpere i et presset marked, var mye av det de kunne tenke seg utenfor rekkevidde økonomisk. Leiligheten i nordbyen kunne de klare å få lånt nok til å kjøpe.

– Da vi snakket med megleren lå vi begge to syke med korona. Det var på den tiden man fortsatt var i isolasjon, og vi hadde ingen mulighet til å få sett leiligheten før vi ble frisk igjen. Men det var et nybygg, og vi stolte jo på det som sto i annonsen og prospektet. I nybygg vil det jo ofte være slik at man kjøper noe man ikke har sett først, sier Leinan.

Gikk av i tredje etasje

De gikk nøye gjennom salgsoppgaven og annonsen. De leste alt med liten skrift, og kunne ikke finne noen uklarheter.

– Vi hadde ikke lyst til å la den gå fra oss, og la inn et bud. Vi var de eneste som bød, og fikk aksept for et bud på 4.600.000 kroner, og var fornøyd med det. Vi var selvsagt spent på å se leiligheten, og sendte tre e-poster til megler om når det blir befaring, og når vi skulle ordne med kontrakt.

Da de ikke fikk svar i løpet av noen dager, ringte de igjen til Jensen. Han kunne da fortelle at det allerede hadde vært befaring i bygget. Leinan og Strand lurte på hvorfor de ikke hadde fått beskjed om dette? Sto de ikke på lista?

– Vi fikk ikke noen forklaring på det. Men han skulle ordne med en visning til oss, hvis vi var nysgjerrig og ville se leiligheten. Selvsagt ville vi det, vi hadde jo spinket og spart i flere år til å kjøpe bolig, og var både stolt og spent.

Men gledesrusen la seg fort da Leinan ble med Jensen inn i nybygget. Her trykket han på tredje etasje i heisen, og da de gikk ut, opplyste stemmen i heisen at de befant seg i tredje etasje.

Leinan kom alene på visningen, fordi samboeren var på jobb.

Skuffet

– Inne i leiligheten så jeg at rekkverket på verandaen var av tre. Fra fjerde etasje og oppover var det av glass. Jeg ble svært overrasket og tenkte her måtte det ha skjedd en misforståelse, dette går ikke an, forteller hun.

Leinan konfronterte megler og hun forteller at det ble en ganske opphetet diskusjon med Jensen. Han mente at garasjen måtte telles med som en etasje, og at leiligheten var som opplyst: i fjerde etasje.

I senere korrespondanse har Eiendomsmegler1 fastholdt at det kvelden før det ble lagt inn bud, ble opplyst at 4. etasje var medregnet parkeringskjeller. Meglerforetaket mener likevel at dette kan utgjøre en mangel. Se deres anførsler lenger ned i saken.

Opplevde press

Leinan innså til slutt at hun ikke ville oppnå noe av å stå i leiligheten og diskutere med megleren. Senere samme dag var det avtalt møte i banken, der de skulle levere skjøtet. Paret stilte opp hos saksbehandler, og forklarte hva som hadde skjedd.

– Vi trodde vi hadde med en profesjonell aktør å gjøre, men det virket veldig useriøst. Jeg visste ikke hva jeg skulle tro, sier Pettersen.

Ifølge Leinan fikk de beskjed om at kjøpet var bindende, at de måtte signere, og ordne opp i saken i ettertid. De signerte under sterk tvil. Like etter møtet fikk hun en telefon fra Jensen, som da hadde vært i kontakt med saksbehandler i banken.

Hun sier hun opplevde et press fra Jensen om å heve kjøpet, og at han ønsket at det skulle skje fortest mulig, slik at leiligheten kunne legges ut for salg på nytt.

Ber om kompensasjon

Paret visste ikke hva de skulle gjøre. De hadde sagt opp leiligheten de leide, forberedt seg til overtakelse 29. mars, og investert i nye møbler. Skulle bare be om å få heve kjøpet, og begi seg ut på en ny boligjakt?

Eiendomsmegler1 ønsket i utgangspunktet å ordne opp i et møte mellom dem, megler og fagansvarlig i meglerforetaket. Men Leinan og Pettersen hadde liten tro på at de skulle ordne i ordne opp på den måten, når de allerede hadde hatt dialog om saken, uten å være i nærheten av en omforent løsning. De følte ikke at de hadde noe annet valg enn å ta kontakt med advokat, og koblet derfor på Eskil Freibu.

– Etter den samtalen overtok han hele saken. Siden har vi bare korrespondert gjennom advokatene, forteller de.

I et brev 10. februar ber Freibu på vegne av sine klienter Eiendomsmegler1 om kompensasjon på 180.000 kroner. Dette er prisforskjellen per kvadratmeter mellom en leilighet i 4. etasje, og en i 3. Han viser også til tap av utsikt, fordi rekkverket i 3. etasje er av tre og ikke av glass, slik som på balkongene i etasjene over.

Helt urimelig

Advokat Arne Johansen som representerer Eiendomsmegler1 henviser i sitt svar til TEK 17, og retningslinjene for etasjeantallet i en bygning. Av bestemmelsens punkt a følger det at:

«tilleggsdel som har himling over 1,5 m over planert terrengsgjennomsnittsnivå rundt bygningen er å anse som en etasje. I nærværende sak fremstår parkeringskjelleren som en tilleggsdel i samsvar med byggeteknisk forskrift, hvilket innebærer at aktuelle leilighet per definisjon ligger i 4 etasje.»

Dette ble opplyst per telefon til kjøperne kvelden før de la inn bud, skriver Johansen. Men Leinan og Pettersen sier at de ikke på noe tidspunkt ble opplyst om dette.

– Hvis megler hadde sagt at garasjen skulle telles med, og at leiligheten lå i tredje etasje, så hadde vi jo ikke lagt inn bud, sier Pettersen.

At parkeringskjelleren skal regnes med, faller på sin egen urimelighet, mener de.

– Da må det i så tilfelle være likt for alle leilighetene. Hvordan forklarer man at en annen leilighet som ligger ute på Finn, i samme etasje som vår, ligger i tredje etasje? Det står alle steder at bygget har syv etasjer. Hvis parkeringskjelleren skal telle med, så ville vel riktig antall vært åtte etasjer.

Tilbyr kompensasjon

Meglerforetaket tilbyr likevel 80.000 kroner i kompensasjon, om det for tilfellet skulle være slik at leiligheten befinner seg i 3. og ikke i 4. etasje. De deler imidlertid ikke synet på at materialvalget på rekkverket har noen innvirkning på utsikten.

Å sammenligne pris mellom etasjer har lite for seg, når det ikke finnes noen tilsvarende leilighet i 4. etasje å sammenligne med, påpeker advokat Johansen. Han henviser til at det er leiligheter i 5. etasje som gjennomsnittlig har høyere pris per kvadratmeter, enn leiligheter i 6. etasje. Det samme gjelder leiligheter i 2. og 3. etasje.

På bakgrunn av dette mener Eiendomsmegler1 det under alle omstendigheter vil være utfordrende å spesifisere et eventuelt prisavslag. Prinsipielt er man også av den oppfatning at selger vil være riktig adressat for et eventuelt krav, skriver Johansen.

For å komme kjøperne i møte, tilbys det likevel kompensasjon på 80.000 kroner, under forutsetning av at dette blir et totalt og endelig oppgjør mellom partene.

Meglers ansvar

Advokat Freibu fastholder på vegne av Leinan og Pettersen kravet om 180.000 kroner i kompensasjon i sitt svar. Han påpeker at henvisningen til TEK17 i beste fall er villedende, og at byggetekniske forskrifter ikke er noe den jevne kjøper har forutsetninger til å tolke.

Freibu skriver videre det er meglers ansvar at informasjonen i salgsprospektet er forståelig for potensielle kjøpere uten bransjeerfaring.

Når et bygg har syv etasjer, og en leilighet ligger i 4. etasje, bør det være åpenbart at det skal være tre etasjer over den aktuelle leiligheten. I dette tilfellet er det fire, poengterer advokaten.

At materialvalget på balkongen har betydning for utsikten fra balkongen, mener han er innlysende: Det er et uomtvistelig faktum at glass er gjennomsiktig, i motsetning til tre.

Pågår dialog

Ifølge Leinan og Pettersen har ikke Eiendomsmegler1 respondert på deres motkrav, etter at de mottok tilbudet på 80.000 kroner. De skal etter planen overta leiligheten 29. mars, om en knapp uke.

– Vi klarer ikke å glede oss til å flytte inn. Hvis vi overtar så mister vi retten til å heve kjøpet. Det innebærer at vi ikke kan trekke oss hvis vi føler at vi får en dårlig avtale. Vi mener at vi ikke har bedt om mye i denne saken, og har heller ikke noe ønske om at det skal bli en større sak. Vi vil bare ha en rettferdig løsning, sier de.

Administrerende direktør i Eiendomsmegler1 Nord-Norge Kristin Amundsen er forelagt saken tirsdag, og svarer på vegne av meglerforetaket.

– Her har vi ikke opptrådt så tydelig som vi som den profesjonelle part burde har gjort, og det beklager vi. Vi skal selvfølgelig rydde opp i dette og vi vil kompensere for den økonomiske konsekvensen det har at leiligheten ligger i 3. etasje, skriver hun i en e-post.

– Vi har gitt kjøper et tilbud som vi mener gjenspeiler dette og kjøper er også gitt mulighet til å heve kjøpet. Det pågår en dialog mellom advokatene og vi både håper og ønsker å løse saken i minnelighet så raskt som mulig, skriver Amundsen onsdag formiddag.