Da barnehagen ble reddet, feiret Siri, Anne Ingeborg og Sigrid på galleriet: – Vi kunne ikke vært mer fornøyde

Kommunestyret i Lunner vedtok torsdag kveld enstemmig øke tilskuddet til Grindvoll barnehage, for å sikre fortsatt drift. Vedtaket ble møtt med applaus fra publikumsgalleriet.