Greier ikke å la vara å kommentere debatten i Hadeland i dag om å samle hadelendingene under et tak.

Husker godt debatten da Gran og Brandbu ble en kommune det henger i enda. Men, verden har gått videre. Jeg er helt sikker på at et samlet Hadeland vil være en styrke i framtiden. Det koster å være liten og vrang, tror mange har prøvd det selv og erfarte konsekvensen.

Å snakke om stor eller liten er bare tull, men et krav for å slå sammen kommunene må være at bommen på kommunegrensa fjernes/ flyttes. Tror nok statlige organer ser det. Så til politikerne; ta av dere hatten, ja stoltheten eller hva det er som feller dere. Det er ingen skam å snu og je liker å kalle meg Hadlending.

Jeg bor i Lunner å arber i Gran mæ traktorstøvler på å dæ er je stolt ta. Sætt fingen i bakken, rætt ryggen å si ja tæl Hadeland som en kommune.