Da fylket ville kutte i utbetalingen, reagerte Wenche i Hadeland taxi: – Jeg trodde først det var en aprilspøk

Hadeland taxi har avtale med Innlandstrafikk om skolekjøring. Hun reagerer på at kan de miste en del av inntektene, men fylket lover at det skal bli en avtale alle kan leve med.