Gå til sidens hovedinnhold

Datakompis

Hadeland Seniornett har søkt og fått tildelt, gjennom Seniornett Norge, betydelige midler til prosjektet «Datakompis» av Stiftelsen Dam.

Ditt Hadeland

Prosjektet har eldre over 65 år som målgruppe og er knyttet til den pågående koronaepidemien.

Det har som formål å fremme levevilkår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Prosjektet må være startet opp før 30. juni 2021 og avsluttet innen 30. juni 2022.

Vi starter så snart vi får oversikt over antall påmeldte. Britt Blomquist tar imot påmeldinger via telefon innen 6. juni.

Inviterer til opplæring

Tiltaket er planlagt for å bistå enslige/ensomme innbyggere 65+ i Gran og Lunner kommuner, nedslagsfeltet til Seniornett Hadeland. Og i samarbeid med Gran frivilligsentral og kommunen, med kommunikasjonssjef og ordfører i ryggen, vil vi invitere innbyggere til opplæring i nettbrett. De vil møtes ukentlig i Gran Frivilligsentrals lokaler vekselvis i Gran og Brandbu.

Den største utfordringen er å få målgruppen til å melde seg. Det har vi informasjon om fra andre som også har søkt samme målgruppe. Vi har fått hjemmetjenesten i kommunene til å distribuere et flygeblad som forteller om fordelene ved å være digitale. Dessuten er NRK Innlandet interessert i å lage et innslag om prosjektet.

Vi håper også at avisens lesere, pårørende og kanskje naboer til målgruppen kan gripe tak i denne sjansen til å få folket på «nett». Kommunen – og vi – er bevisst problemet med at mange eldre sitter alene hjemme uten sosial kontakt med andre. Kirsten Jåvoll Hagen, kommunikasjonssjef i Gran kommune, sier:

Kommunene har et ansvar for å legge til rette for at innbyggerne kan bruke digitale tjenester fra det offentlige. Dette klarer vi ikke alene. Vi er heldige som har Hadeland seniornett. Prosjektet Datakompis er et flott initiativ, som vi støtter helhjertet. I den grad vi kan bidra i dataopplæring av eldre på Datakompis, gjør vi gjerne det. Gran kommune har opprettet tjenesten «Datahjelp for vettskremte, og dette er først og fremst tenkt å gi grunnleggende opplæring på pc, nettbrett og mobil for enkeltpersoner i flere målgrupper etter timebestilling.

Vi håper at vi fra høsten kan starte opp igjen dette tilbudet som har vært stengt på grunn av pandemien. Når det gjelder målgruppen eldre ønsker vi at kommunen og seniornett kan utfylle hverandre og samarbeide om å få seniorene i Gran på nett. Seniornett gjør en viktig jobb i lokalsamfunnet.

Ny hverdag

Med nettbrett vil de bli i stand til å komme i kontakt med andre; familie eller venner og vil kunne innhente informasjon via apper og andre digitale medier. Målsettingen er at de som deltar blir selvhjulpne brukere av digitale medier.

Vi vil samle noen (opp til 12) i store rom i Frivilligsentralen i Gran og Brandbu. Vi har et helt år på prosjektet, så her kan vi lære opp mange. Begge rom er utstyrt med teleslynger og høyttalere. Der serverer vi kaffe og bitteti og får i gang praten med oss og de andre deltakerne.

Nettbrett skaffer vi, så det trenger ikke deltakerne tenke på. Er det behov for skyss, kan vi sikkert ordne det også. Vi bruker storskjerm og personlig kontakt i opplæringen. Prosjektet håper vi vil gi den enkelte deltaker bedre kontakt med omverdenen, bli mer selvstendige og vil løse flere oppgaver på egen hånd. Kontakten med familien og spesielt barnebarn løses enklere. De vil lettere motta informasjon fra omverdenen enten det er helse, kommune, leverandører eller andre.

Mer og mer av informasjonen og kontakten mellom oss er digital. Selv innslag på TV viser til mer info på nett. Vanlige betalinger av regninger skjer digitalt, informasjon – også om vaksinasjonen – forventes at vi skal lese – og melde oss på – digitalt. Hverdagen vil oppleves som rikere og mulige depresjoner vil minke når deltakerne har gjennomgått opplæringen.

Men det viktigste mener vi er den nye hverdagen deltakerne vil oppleve. At de nå kan finne fram på Digipost, er nettbankkunder og kan finne fram på Helse Norge og lete fram kake- og strikkeoppskrifter (menn kan også strikke og bake), eller lete fram de merkeligste opplysninger de måtte være interessert i. De ukentlige møtene vil ha konkrete opplæringstemaer og tiden i etterfølgende uke, vil deltakerne arbeider videre med temaet.

Erfarne brukere vil bistå i undervisningen.

Seniornett Hadeland har møter hver 14. dag i Frivilligsentralens lokaler i Brandbu rett etter at samlingen er over og deltakerne vil kunne bli fulgt opp der, både under opplæringen og i tiden etterpå.

Vi over 65 er snart ferdig vaksinert, men smittevernhensyn ivaretas likevel med munnbind og avstand mellom deltakere og veiledere. Personvernhensyn ser vi ikke at skal være noe problem. Det er lite opplysninger deltakerne vil gi fra seg. Selv evt. innlogging på bank kan vi løse ved å få en bankansatt til å bistå den dagen.

Da håper vi på god respons slik at Hadeland Seniornett kan være behjelpelig i denne underlige tiden!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.