Vi har akkurat passert søknadsfristen for barnehageopptaket i kommunen vår. I år som i fjor opplevde flere barnehager å få besøk av foreldre som ønsket å se barnehagen før de tok et valg på vegne av barnet sitt. I år som i fjor har det vært godt med plasser og de fleste har fått førsteønsket sitt innfridd. Vi har et godt mangfold av ulike barnehager i Gran Kommune. Det er små og store, private og kommunale, utebarnehage, gårdsbarnehage, familiebarnehage og så videre. Dette medfører at foreldrene har god mulighet til å finne et barnehagetilbud de mener passer best for sitt barn. Fra barnets ståsted er det slik at noen fungerer godt i store barnehager, mens andre igjen har det best i en liten barnehage. Denne valgmuligheten regner vi med at det et stort ønske om å kunne gi også inn i fremtiden. Men sånn det ser ut for mange private barnehager i Gran så er det ikke gitt at denne valgfriheten vil bestå, og vi som drifter private barnehager i Gran er oppriktig bekymret for utviklingen.

I Gran kommune har vi et godt samarbeid mellom kommunale og private barnehager. Vi har felles kompetanseutvikling, styrerne har felles møter, og vi har felles barnehageopptak for å nevne noe. Økonomi er et område som skiller oss, og vi har kommet til et punkt hvor mange private barnehager kjenner at smertegrensa er nådd. Flere private barnehager i Gran kommune budsjetterer med røde tall for 2020, og det begynner å bli alvorlig. Noen er usikre på utsiktene til videre drift.

Som privat barnehage har vi et rammeverk som bestemmer hvor mye vi kan ta i foreldrebetaling og hvor mye tilskudd vi skal ha. Tilskudd bestemmes blant annet ut ifra hva det koster å drifte kommunale barnehager. Gran kommune er blant landets kommuner med lavets tilskuddssats pr barn under tre år. Bare mellom Gran og Lunner skiller det i underkant av 30.000 kroner per år per barn under tre år i tilskudd, det samme gjelder mellom Gran og Jevnaker. På landbasis kan det variere med opptil 100.000 kroner per barn fra en kommune til en annen. Uavhengig av dette skal alle barnehager i Norge oppfylle de samme krav til lovverk og kvalitet, blant annet krav til grunnbemanning og pedagognorm. Det sier seg selv at så store variasjoner i tilskudd påvirker den enkelte barnehages mulighet for å gi et tilbud med høy kvalitet. Det som også bekymrer er at flere barnehager har ansatte med høy ansiennitet, og dermed høye lønnsutgifter. Tilskuddet fra kommunen har stått relativt stille de senere år og dekker dermed ikke økte lønnskostnader

Vi har en grense for hvor effektivt vi kan drifte før det går utover kvalitet, og vi undrer oss på om den grensa snart er nådd i Gran kommune? Når målet hele tiden blir å spare penger, er en naturlig konsekvens at kvaliteten må vike på sikt. Økonomi er ikke alt med tanke på kvalitet i barnehagen, men det får store konsekvenser likevel. Det er allerede trange kår i barnehagesektoren i Gran, dette gjelder både private og kommunale. Vi mener at effektiv drift av kommunale barnehager resulterer i for lavt tilskudd til private aktører og vi er alvorlig bekymret for fremtiden til alle private barnehager i Gran kommune de nærmeste årene. På lik linje med kommunale barnehager er også vi bundet opp av tariff og pensjonsordning på lønnssiden. Når inntekt så vidt går opp med lønnskostnader er det ikke mye igjen til drift. Våre spørsmål må gå til politikerne i kommunen, og vi lurer på følgende: Ettersom vi ser at fødselstallene går ned i kommunen, hva tenker Gran kommune om sammensetningen av private og kommunale barnehager, har dere et langtidsperspektiv på dette? Hvilke tiltak kan settes i gang for å ivareta en barnehagestruktur som sikrer mangfold og valgmulighet for foresatte, og økonomisk forutsigbarhet for barnehagene? Hva vil Gran kommune med de private barnehagene, vil dere ha oss med på laget?

Private barnehager scorer generelt veldig bra på brukerundersøkelser, det viser også søkningen til de private barnehagene. Det ser dermed ut til at kommunens søkere er godt fornøyd med oss, og at det er et ønske fra innbyggerne om å beholde oss private aktører som en valgmulighet innenfor kommunens barnehagetilbud.

Til tross for synkende fødselstall, mener vi at kommunen trenger private barnehager. Vi trenger gode barnehager med god kvalitet enten de er kommunale eller private. Barnehagen må prioriteres som en særdeles viktig arena for tidlig innsats, barns lek, læring og utvikling. Barna våre fortjener barnehager med gode nok økonomiske rammer og som dermed ikke går på bekostning av kvalitet. Vi vet at barnehagen er barnas første møte med utdanningssektoren, vi vet også at det er ingen annen periode i livet at hjernens utvikling går raskere enn de første 5 årene i et barns liv, til slutt vet vi også at fokus på tidlig innsats og kvalitet kommer de mest sårbare barna og familier til gode. Det handler om å trygge og forebygge innenfor områdene tidlig innsats, omsorg, lek, læring og danning. I samarbeid og forståelse med hjemmet er det her grunnlaget for barnets møte med den store verden legges

Vi trenger gode barnehager for fremtiden, men det koster penger!