De skulle redusere tjenesten med 30 årsverk. Bruker i stedet 20 millioner kroner for mye

19,7 millioner kroner i overforbruk. Det er siste årsprognose for helse og mestring i Lunner kommune. – Det er penger vi ikke har, erkjenner rådmann Dag Flacké.