Anders Morstad: Alundeponiet i Gran kommune

Anders Morstad.

Anders Morstad. Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I 2013 ga Miljødirektoratet tillatelse til et alundeponi i myra litt syd for den søndre tunellåpningen, - lagring av forurenset alunskifer på denne måten er blitt opplyst som et pilotprosjekt. Ved denne tillatelsen slipper Statens vegvesen å kjøre 100.000 kubikk forurenset alunskifer til deponering på Langøya som er en godkjent lagringsplass for slike masser.

Miljødirektoratet setter betingelser for dette alundeponiet i myra, - som tilsier ikke spredning fra deponiet og innstrømning av vann. Det settes betingelser, - alunddeponiet skal pakkes inn med membran – bruk av spunt rundt alundeponiet – injisering en slurry med leire som en ytterligere sikring mot inn og utstrømming av grunnvann.

Statens vegvesen etterkommer ikke noen av de betingelsene Miljødirektoratet setter for anlegg av dette alundeponiet, - ikke membran – ikke bruk av spunt eller tetting med leire.

Ved høring mener Gran kommune at det bør gis tillatelse til den omsøkte håndteringen av alunskifermassene.

Når så Statens vegvesen ikke etterkommer de betingelsene som Miljødirektoratet setter for alundeponiet sender de så et brev til Gran kommune i 2017 der de ber om flere hensynssoner rundt alundeponiet. Sone 1: Dette er selve deponiet der ikke noe inngrep er tillatt. Sone 2: Dette dreier seg om hele området syd for Gran sentrum, her kan det ikke graves i grunnen uten en spesiell tillatelse. Sone 3: Dette er et område fra sentrum - Ål kirke – Prestmarken - Goddokken – Oppen – Gulden - Løken og Grøndal. Her skal overflatevannet føres tilbake til grunnen ved en infiltrasjon og ikke ledes til nærliggende bekker.

Det er vel opplyst at en for høye alunforekomster kan gi en fare for kreft, - derfor måler folk radonverdien i sine hus på Gran og gjennomfører som regel radonreduserende tiltak.

Det må nødvendigvis stilles spørsmål om hvordan Gran kommune kan godkjenne dette. Det er så alvorlig at navn på de som godkjenner dette i Gran kommune burde oppgis.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken