Åpent brev til politikere og innbyggere i Lunner kommune

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I gjeldende kommuneplan har kommunestyret i Lunner pekt på barn og unges oppvekstmiljø som det høyest prioriterte målet i valgperioden. Å være høyest prioritert i kommunen, har i de senere år i stor grad betydd å bli skjermet for kutt i de årlige budsjettforhandlingene. Utdanningsforbundet Lunner ser derfor med sterk uro frem mot årets budsjettforhandlinger, som tegner til å bli de vanskeligste på mange år.

LES OGSÅ: Budsjettsprekken i Lunner: – Vi har vært for ambisiøse, oppsigelsene kommer i november

I perioden 2015-2019 har prosentandelen av driftsbudsjettet som går til grunnskoleopplæring sunket år for år. Lunner kommune bruker cirka elleve millioner kroner mindre på ordinær grunnskole enn kommuner vi sammenlignes med. Dette betyr 12.000 kroner mindre på hver elev i året. For en klasse på 25 elever utgjør det 300.000 kroner i året, eller tre millioner kroner i løpet av grunnskolen. Om vi kun sammenligner oss med Gran og Jevnaker er tallene enda mer nedslående. Hvordan samsvarer dette med kommunens uttalte mål om å satse på barn og unge?

Blant årsakene til de lave utgiftene til Lunnerskolen er lavere lærertetthet og en lav andel elever som får spesialundervisning. Lave utgifter til spesialundervisning betyr at mange elever med særskilte behov må ivaretas ved tilpasset opplæring i klasserommet, og burde bety en omprioritering av midler fra spesialundervisning til ordinær undervisning, men i Lunner har vi kuttet også her. Færre og færre lærere ivaretar nå større og større klasser, samtidig som de skal ivareta de aller mest sårbare elevene.

Lunnerskolen har, takket være utrettelig innsats fra de ansatte, hatt gode resultater. Dette til tross for stadig strammere rammer. Nå ønsker vi å rope et varsko og sende et klart og tydelig signal fra oppvekstsektoren: Vi har ikke mer å gå på. Våre muligheter til å skape gode læringsmiljøer og å ivareta elevene både faglig og psykososialt, er under press, og slitasjen og frustrasjonen hos de ansatte er økende. Budsjettoverskridelsene i helse og mestring kan ikke lenger finansieres fra skole- og barnehagebudsjettene - det eneste resterende er lovpålagte tjenester.

Utdanningsforbundet i Lunner ønsker å kommunisere at skole og barnehage må skjermes for kutt. Det er stor bekymring rundt den økonomiske situasjonen i skoler og barnehager slik den er innenfor nåværende, minimale budsjetter. Vi trenger økte ressurser for å utøve oppdraget vårt. Skolene i Lunner klarer ikke flere budsjettkutt om de skal drive forsvarlig drift i henhold til lover og forskrifter.

Lykke til i budsjettprosessen!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken